De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 25 april

Regiowoensdag, 15 november 2017

Burgemeester van buiten in fusiegemeente
Franeker - De gemeenten Waadhoeke, Súdwest-Fryslân en in 2019 ook Noardeast-Fryslân krijgen een waarnemend burgemeester die nu niet actief is bij een van de fusiegemeenten. Bovendien wil commissaris van de Koning Arno Brok liever niet dat een van de huidige burgemeesters gaat solliciteren voor het vaste burgemeesterschap in hun eigen fusiegemeente.
Brok moet per 1 januari waarnemers aanstellen voor de nieuwe gemeente Waadhoeke en voor Súdwest-Fryslân. Onlangs kreeg hij een verzoek van een groep ondernemers en instellingen van Franeker, die hun burgemeester Eduard van Zuijlen graag willen houden. De commissaris zegt dat hij niet aan dat verzoek gaat voldoen: er komt iemand van buiten. ,,Foar de neutraliteit is dat better. Der sitte no allegear goeie boargemasters, mar ast foar ien fan harren kiest dochst it noait goed. Ik begryp de minsken yn Frjentsjer fansels wol, mar ik haw ek de belangen fan bygelyks minsken op It Bildt en yn Menaam te ferdigenjen.”
Nieuwe verhoudingen
Daarnaast raadt de Commissaris de huidige burgemeesters af om te solliciteren voor kroonbenoemde burgemeester in hun eigen fusiegemeente. De gemeenteraden gaan daar uiteindelijk over, maar Brok heeft er een belangrijke stem in. ,,It is better dat der in folslein nij gesicht komt. De ferhâldings binne ek oars.”
Brok wijst erop dat hijzelf in 2010 als burgemeester van Sneek uit eigen beweging vertrok, toen die gemeente opging in Súdwest-Fryslân. ,,Ik doch dit ek út eigen ûnderfining. Fiif gemeenten gienen op yn ien, dan moasten wy as boargemasters ek fuort.”
Van Zuijlen laat via woordvoerder Lourenske van der Kooij weten dat hij graag verder zou willen gaan als waarnemer in Waadhoeke, maar dat hij het besluit van Brok afwacht. De vraag of Van Zuijlen eventueel zou willen solliciteren voor kroonbenoemde burgemeester van Waadhoeke is volgens Van der Kooij ,,nu niet aan de orde”
De herindeling in Súdwest-Fryslân is net als die in Leeuwarden een ‘lichte’ variant, waarbij de burgemeester in principe aanblijft. Omdat Hayo Apotheker uit eigen beweging stopt in Súdwest-Fryslân, komt ook daar een waarnemer.
De nieuwe gemeenteraden gaan volgend jaar op zoek naar een nieuwe kroonbenoemde burgemeester. Brok schat dat dit proces zeven tot acht maanden gaat duren. De Commissaris zegt dat hij echt tijdelijke waarnemers gaat benoemen, waarvan het niet de bedoeling is dat ze solliciteren voor het vaste burgemeesterschap.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties