De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 24 april

Regiowoensdag, 8 november 2017

Kranten stoppen met mediaplatform
Leeuwarden Het Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant trekken hun handen af van het samenwerkingsverband Finster op Fryslân, het platform waarbij samen met Omrop Fryslân tot vernieuwende journalistiek had moeten worden gekomen. Volgens de beide kranten levert het door de provincie gesubsidieerde platform te weinig op.
Finster op Fryslân werd in november 2015 ingesteld. Het was de bedoeling dat een roulerende groep journalisten - steeds van alle vier Friese media één, inclusief het inmiddels gestopte GPTV - gezamenlijk tot vernieuwing zouden komen op journalistiek vlak. De provincie Fryslân stak er tot nu toe 420.000 euro in.
De twee dagbladen raakten geleidelijk minder enthousiast. Ze wilden hun journalisten liever inzetten voor hun eigen krant. De Leeuwarder Courant is al enige tijd niet meer vertegenwoordigd en het Friesch Dagblad levert nu nog een journalist voor slechts één dag per week. Het platform wordt nu vooral bemenst door freelancers en journalisten van Omrop Fryslân, die op de site verhalen en filmpjes publiceren over Culturele Hoofdstad.
Friesch Dagblad-hoofdredacteur Hildebrand Bijleveld zegt dat de samenwerking tot weinig vernieuwing heeft geleid. ,,Het is een project geworden met freelancers. De website trekt nauwelijks unieke bezoekers en er komen alleen onschuldige verhalen op. De goede verhalen houdt iedereen voor zichzelf.”
Hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant Hans Willems: ,,Ik ben niet principieel tegen, maar de opbrengst van Finster was te weinig. En we hadden onze mensen in eigen huis méér nodig. Het feit dat het nu als een nachtkaars uitgaat, zegt ook wel wat.”
Drie ton
De stap van de dagbladen is opmerkelijk, omdat de provincie vorige week nog drie ton in het vooruitzicht stelde voor een verlenging van Finster. ‘Yn dat projekt hawwe de mediapartijen inoar fûn en dat is dan de grutte, oantoanbere winst’, schreef gedeputeerde Sietske Poepjes nog in een brief aan Provinciale Staten.
Poepjes zei gisteren dat ze al signalen had gekregen dat de kranten nog weinig enthousiast zijn. Ze blijft erbij dat de samenwerking in het project winst is. ,,Misschien is het nu even opgehouden, maar in het verleden was de situatie wel heel goed.” Poepjes zegt open te staan voor een voorstel voor de besteding van de drie ton, waarbij de media met een plan komen waarin ze ook samenwerken.
De gedeputeerde bracht onlangs een bezoek aan Finster. ,,Ik was gecharmeerd van de dynamiek”, zegt ze daarover, al betekent dat volgens haar niet dat alles goed is gegaan. Volgend jaar wil ze een evaluatie maken.
Beide hoofdredacteuren zeggen mogelijkheden te zien om de drie ton beter te besteden. Willems denkt nog wel aan samenwerking tussen Friese media, mits die een concreter doel heeft en meer afgebakend is dan Finster. Bijleveld ziet meer in andere manieren om regionale media te stimuleren, zoals het opzetten van een onafhankelijk fonds ter stimulering van onderzoeksjournalistiek.
Omrop Fryslân-directeur Jan Koster zegt nog steeds achter het idee van Finster te staan. ,,We hebben gezamenlijk een paar mooie producties gemaakt. Het verliep soms moeizaam, maar daarvoor was het ook een experiment. Het is jammer dat de kranten op andere dan journalistieke gronden hun bijdrage hebben geminimaliseerd.”
Koster noemt de samenwerking van NDC Mediagroep met de commerciële televisiezender Podium TV als een van de mogelijke verklaringen voor de stagnerende samenwerking. Hij zegt te blijven hopen op nieuwe vormen van samenwerking. ,,Als dat in de toekomst beter mogelijk is in een andere opzet, ben ik daar alleen maar voor.”
Meer in het Friesch Dagblad van 8 november

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties