De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Economiedonderdag, 2 november 2017

Grondgebonden boeren niet in beroep
Leeuwarden - Netwerk Grondig adviseert zijn achterban geen cassatie in te stellen tegen de uitspraak dat grondgebonden boeren die na 2 juli 2015 zijn uitgebreid ook hun veestapel moeten inkrimpen volgens het fosfaatreductieplan.
De termijn waarop de Hoge Raad tot een oordeel kan komen over het arrest van het gerechtshof Den Haag is te lang. ,,Als je cassatie instelt, ben je zo twee tot drie maanden verder voor dat dient. Dan is het al 2018. En daarna zal de uitspraak ook nog maanden op zich laten wachten. Tot die tijd geldt de uitspraak van het hof. Bovendien kun je geen schade verhalen", zegt woordvoerder Diana Saaman van Grondig.
Het hof oordeelde dinsdag dat de groeiers onder de grondgebonden melkveehouders na 2 juli 2015 mede het mestoverschot hebben veroorzaakt. Datzelfde geldt voor biologisch boeren. Ze hadden kunnen voorzien dat er een nieuwe rem op de melkproductie zou komen na het afschaffen van de melkquota.
Het gerechtshof vernietigde daarmee het vonnis van de rechtbank in Den Haag van begin mei. Netwerk Grondig focust nu op het bezwaar tegen heffingen als gevolg van het aanhouden van te veel vee. De beschikkingen daarover zullen waarschijnlijk snel op de mat vallen. ,,Na bezwaar kom je uiteindelijk bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven."
Saaman denkt niet dat het ministerie van Landbouw de boetes zal kwijtschelden. Een betalingsregeling ligt wel in de lijn der verwachting.
In augustus oordeelde de rechtbank Den Haag dat ook een andere groep grondgebonden en biologische melkveehouders van het fosfaatreductieplan gevrijwaard moest worden. Vele boeren in een vergelijkbare situatie vielen, na uitvoering van een lichte toets, hier ook onder. Het hoger beroep in deze zaak moet nog dienen. Grondig verwacht geen wonderen. ,,De staat zal daar ook wel winnen.”
Wel wordt aan accountants van boeren meer informatie gevraagd om de ,,onevenredige last van het fosfaatreductieplan” voor individuele boeren duidelijk te maken. Dinsdag wilde het hof daarover geen uitspraak doen. Mede vanwege gebrek aan informatie op detailniveau.
Grondig heeft zijn achterban steeds gemeld dat het aanhouden van vee of het niet rekening houden met heffingen voor eigen risico was. Saaman denkt dat het ter harte is genomen. ,,De meesten hebben toch aan het reductieplan voldaan, denk ik. En van een aantal weet ik dat ze het heffingsgeld niet hebben versnoept. Ik denk dat een kleine groep met een te grote veestapel is doorgegaan.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties