De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 25 april

Economiewoensdag, 1 november 2017

Toch vee weg bij grondgebonden boeren
Leeuwarden Zo’n 1500 Nederlandse grondgebonden melkveehouders, van wie zo’n driehonderd in Fryslân, moeten de komende twee maanden alsnog een deel van hun vee afvoeren. Ook hangt ze een forse boete boven het hoofd. Het gerechtshof Den Haag vernietigde gisteren het vonnis van de Haagse rechtbank die deze groepen vrijstelde van het fosfaatreductieplan van de sector.
Het hof vindt dat álle melkveehouders konden weten dat er na het afschaffen van de melkquota in april 2015 andere maatregelen nodig waren om te voorkomen dat het nationale mestplafond zou worden overschreden. Dat was af te leiden uit stukken van het kabinet en uitspraken van voormalig staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken). Grondgebondenheid was geen reden erop te vertrouwen dat de boeren ongeremd konden groeien.
In het fosfaatreductieplan, mede opgesteld met de boeren- en zuivelsector, werd afgesproken dat melkveehouders terug moesten naar het aantal koeien dat ze op 2 juli 2015 hadden. Het grote doel is om eind dit jaar weer aan de derogatieafspraken met Brussel te voldoen. Die geven Nederlandse boeren het recht meer fosfaat (onderdeel van mest) uit te rijden. Vanaf maart dit jaar werd de veereductie van kracht. Voor de aangehouden dieren boven het peilgetal moet een heffing worden betaald.
Vrijstelling
De voorzieningenrechter stelde in mei dat een groepje grondgebonden en biologische melkveehouders, die ondanks groei in de veestapel niet méér fosfaat per hectare grond produceren dan is afgesproken, vrij van het gezamenlijke reductieplan om 160.000 koeien naar de slacht te brengen of te exporteren. De procederende boeren hadden niet kunnen voorzien dat zij niet mochten groeien. Ook werden ze onevenredig zwaar getroffen omdat ze voor 2 juli 2015 onomkeerbare investeringsverplichtingen zouden zijn aangegaan. In augustus werd de uitspraak bevestigd en deden nog eens honderden melkveehouders met (voorlopig) succes een beroep op de uitspraak.
In het hoger beroep, door de staat ingesteld, veegt het hof die uitspraak nu van tafel. Ook de biologische sector moet zich aan het fosfaatreductieplan houden, omdat die ook een bijdrage levert aan de mestproductie. ‘De vraag of biologische melkveehouders toch een aparte positie verdienen, is een politieke vraag die niet door de rechter kan worden beantwoord’, aldus het vonnis. Over het (niet) innen van de boetes en de snelheid van veereductie moeten de boeren met het ministerie van Landbouw in gesprek.
Netwerk Grondig, een coöperatie van grondgebonden boeren, is volledig uit het veld geslagen, laat woordvoerder Diana Saaman weten. Van de 1500 boeren komen er zeker driehonderd uit Fryslân. LTO Nederland, de zuivelorganisaties en het ministerie van Landbouw zien in de uitspraak een vergroting van de kans op behoud van de derogatie. ,,Het blijft een ingrijpende, maar noodzakelijke maatregel. Gezamenlijk moet iedereen verantwoordelijkheid nemen”, reageert Wil Meulenbroeks, voorzitter van de vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland. ,,Nederland kan nu met een sterk verhaal naar Brussel om de derogatie veilig te stellen.”
Meer vandaag in het Friesch Dagblad

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties