De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 25 april

Regiowoensdag, 18 oktober 2017

Meer studie nodig naar depressiviteit
Leeuwarden - Andere onderzoekers of promovendi zouden zich hier op moeten storten, want het is toch opvallend, die stijging van angsten en depressieve klachten onder jongvolwassenen, vindt epidemioloog Marijke Teeuw bij de presentatie van de vierjaarlijkse Gezondheidsmonitor van de GGD.
,,Je leest die berichten wel eens: meer jongeren met burn-out en zo. En dan denk je: zou dat écht zo zijn? Dat dit gegeven in zo’n breed bevolkingsonderzoek ook naar voren komt, vind ik toch wel opvallend. Het zou goed zijn dat er naar de mogelijke oorzaken wordt gekeken. Speelt eenzaamheid een rol of is het taboe op psychische klachten minder groot waardoor mensen gemakkelijker aangeven problemen te hebben?”
De Gezondheidsmonitor wordt door alle GGD’s in Nederland afgenomen en heeft een signaalfunctie naar de gemeente. Welke gezondheidsproblemen zijn er, waar moeten de preventieprogramma’s op inzetten? In totaal zijn 31.000 mensen benaderd en heeft 43 procent de vragenlijst ingevuld.
Gemeenten
De vragenlijsten zijn ook uitgesplitst naar gemeenten. Daaruit blijkt dat 82 procent van de Friezen van negentien tot en met 64 jaar oud een goede gezondheid ervaart, tegenover 69 procent van de 65-plussers.
In De Fryske Marren zijn ze het positiefst over de gezondheid. De percentages liggen daar op 88 en 71 procent. Dat betekent niet per se dat mensen geen ziekten onder de leden hebben. ,,Het gaat erom hoe gezond ze zich vóelen”, aldus Teeuw. En vaak zegt het ook wel wat over de kans om vroegtijdig te overlijden. Friezen scoren hierop iets beter dan het landelijk gemiddelde.
Wie kijkt naar risicofactoren, ziet dat in de gemeenten Achtkarspelen en Leeuwarderadeel relatief veel mensen zijn met overgewicht en dat er in Franekeradeel en Kollumerland relatief veel mensen zijn die zich eenzaam voelen. Opvallend is dat in deze laatste gemeente de groep 19-64-jarigen hoger scoort dan het Fries gemiddelde, maar dat ouderen juist veel minder eenzaam zijn (36 procent) dan het Friese gemiddelde (46 procent).
Groente en drank
Zware drinkers zijn het meest te vinden op de Waddeneilanden (19 procent in de leeftijd tot 64 jaar en 7 procent bij de 65-plussers) en in Ferwerderadiel (respectievelijk 18 procent onder de 64-minners en een bescheiden 2 procent onder de 69-plussers).
Kijkend naar goed gezond gedrag is het opvallend dat in Ferwerderadiel het vaakst de norm voor voldoende groente wordt gehaald (23 en 18 procent, tegenover 17 en 22 procent op provinciaal niveau).
Op de Waddeneilanden voldoen de meeste mensen aan de beweegnorm (75 procent tot 64 jaar en 82 procent van de ouderen daarboven). Als wordt gekeken naar de plaatsen waar de meeste bewoners tevreden zijn over hun leven, moeten we naar Kollumerland (94 en 99 procent) en Leeuwarderadeel (95 en 99 procent).

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties