De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Regiowoensdag, 4 oktober 2017

Op een veilige school past geen gegriezel
Leeuwarden - Verschillende christelijke basisscholen hebben besloten om dit jaar het thema van de Kinderboekenweek, ‘Griezelig eng’, los te laten. Zij hebben gekozen voor ‘Bibbers in je buik’, het alternatieve thema van de Brancheorganisatie voor het Christelijke Boeken- en Muziekvak (BCB).
Cbs De Opdracht in Ureterp houdt ieder jaar kritisch het thema van de stichting CPNB (Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek) tegen het licht. ,,Ieder jaar bekijken we of het thema bij onze school past”, licht directeur Otto Hiemstra toe. ,,Zo eens in de vier, vijf jaar is er een thema dat voor christelijke scholen op het randje is, bijvoorbeeld magie, griezelen of, zoals nu, gruwelijk eng. Dat vind ik jammer.”
Het motto bij de christelijke themaweek is ‘Je hoeft niet bang te zijn, want God is bij je’. Dat past beter bij De Opdracht, vertelt Hiemstra. ,,Op onze school staat veiligheid voorop. Elk kind moet met plezier naar school gaan. Daar past een griezelthema niet bij.”
De Opdracht laat overigens de boekenkeuze vrij. ,,Wij schrijven niet voor wat kinderen wel en niet mogen lezen. Die keus is aan de ouders en de kinderen zelf.”
De scholen van de gereformeerde koepel Noorderbasis doen standaard ieder jaar al mee met het christelijke thema, dus daar is geen discussie geweest.
De elf scholen van koepel Noventa in Achtkarspelen hanteren allemaal het christelijke thema. ,,Ik denk dat 80 procent van de ouders geen moeite heeft met het algemene thema”, zegt directeur Dictus Hoogsteen van cbs De Lichtbron in Buitenpost. ,,Maar er is een categorie ouders die moeite heeft met heksen en magie en dergelijke. Dat respecteren wij en we willen geen ouders tegen de haren in strijken.”
Meedoen
Het is voor het eerst dat de Noventa-scholen afwijken van het CPNB-thema. ,,We kunnen in de meeste gevallen gewoon meedoen. Met thema’s als ‘Opa’s en oma’s’ of ‘Voor altijd jong’ doe je niemand kwaad.”
Otto Hiemstra van De Opdracht is het daarmee eens. ,,Het thema van dit jaar levert discussie op, en dat willen we niet. Ons doel met de Kinderboekenweek is het bevorderen van het leesplezier. Tot de herfstvakantie vestigen we de aandacht op hoe leuk het is om naar de bibliotheek te gaan, om een boek te lezen, om een keertje extra voor te lezen. Leespromotie is wat we willen, geen discussie die alleen maar daarvan afleidt.”
Die discussie leeft niet op alle scholen. Directeur Jan de Vries van cbs De Bron in Dokkum: ,,Wij doen gewoon mee met het thema, zoals ieder jaar. Daar is niet echt een bewuste discussie of beslissing aan vooraf gegaan. We hebben het pakket besteld en onze leerkrachten zijn verder vrij hoe ze het invullen, of ze aspecten weglaten bijvoorbeeld. Ik heb geen ouders gehoord die er moeite mee hebben. Ik kan me wel voorstellen dat sommigen in de christelijke hoek er moeite mee hebben. Maar voor mij zijn hekserij en bijgeloof niet meer dan verhalen, geen werkelijkheid. Een beetje spanning en griezelen mag natuurlijk ook best, als het maar niet te ver gaat.”
Vanuit de koepel Arlanta (zestien scholen in Dongeradeel) heeft De Vries geen geluiden gehoord dat scholen het boekenweekthema afkeuren. ,,Maar scholen zijn wel autonoom in wat ze doen.”
Hij wijst erop dat De Bron als iPad-school een gemęleerde samenstelling heeft. ,,Er zijn steeds meer mensen die niet vanwege de C voor onze school kiezen, maar vanwege onze onderwijskundige identiteit.”
Op De Bron spelen andere thema’s. ,,Op de iPads spelen kinderen soms games die grensoverschrijdend zijn. Daar zien wij op toe en we gaan met de kinderen erover in gesprek, waarom ze daarvoor hebben gekozen bijvoorbeeld.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties