De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 17 maart

Regiodinsdag, 3 oktober 2017

Vogelwacht: van de vitrine terug het veld in
Hallum - ,,Och heden, dy keutels ha wy ek yn ‘e tún", ziet juf Margriet Sjoerdstra ineens. Lucas Hemrica van de Fûgelwacht Hallum, Marrum, Ferwert, Blije en omkriten wijst naar de uitwerpselen van de steenmarter. Daar is ze mooi klaar mee. ,,It binne moaie bistjes, mar se frette alles!”, weet Hemrica.
Hij leidt 24 kinderen uit groep 6 van christelijke basisschool It Fundamint langs de expositie Fûgels en bisten tusken Waad en Ie van de vogelwacht, op de bovenverdieping van mfc Trefpunt in Hallum. Er zijn meer dan vijftig opgezette weide-, tuin- en roofvogels te zien en ook eenden, predatoren en uilenbraakballen.
De tentoonstelling houdt nog losjes verband met het zeventigjarig bestaan van de vogelwacht in 2016. ,,Dêrmei hearre wy ta de âldste fûgelwachten fan Fryslân”, aldus Hemrica.
Het is een van de manieren waarop de vogelwacht probeert haar activiteiten te verbreden en een nieuw, jonger publiek te interesseren voor het buitenleven. ,,De bern fan no groeie net mear op mei greidefûgels. Sjoch, wy giene mei heit of pake it fjild yn en dan tilde it derfan op. Mar it falt tsjintwurdich net ta om in aai te finen. Dan giet foar de jeugd de niget derôf.” Dat betekent ook dat er geen aanwas meer is van jonge nazorgers, een probleem waar veel vogelwachten mee te kampen hebben.
Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 3 oktober.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties