De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 21 april

Hoofdartikelvrijdag, 29 september 2017

Zorgkosten en solidair zijn met de zieken
Het eigen risico in de zorg stijgt volgend jaar niet en blijft daardoor op 385 euro staan. De Eerste Kamer ging deze week zonder stemming akkoord met de wetswijziging, die vorige week in gang werd gezet door de aanstaande coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. De Tweede Kamer had eerder al ingestemd. Door het bevriezen van het eigen risico stijgt de zorgpremie wel extra volgend jaar, met ongeveer een tientje, zo heeft de toekomstige coalitie besloten.
Het was daarom ironisch dat een relatief kleine zorgverzekeraar, DSW, op een heel eigenwijze manier de voorstellen van de beoogde coalitiepartners logenstrafte. Zowel de premie als het verplicht eigen risico gaan bij deze instelling omlaag. Niet veel weliswaar, maar toch. Directeur Chris Oomen van DSW noemde in een interview het hele politieke gedoe van deze week heel raak ‘een circus, een overbodig politiek cabaret’.
De verlaging van het eigen risico door DSW is een statement, een kwestie van fatsoen. De zorgverzekeraar maakt in de praktijk mee dat het aantal zorgmijders toeneemt door de hoogte van het verplichte eigen risico. Bij de invoering ervan was het de bedoeling dat het onnodige zorgvragen zou remmen. Het niveau is echter zo hoog dat het het doel niet meer rechtvaardigt. Een nog hoger eigen risico zal de remmende werking niet doen toenemen. Het eigen risico is uitgedraaid op een oneerlijk middel dat gezonde mensen bevoordeelt boven chronische zieken. Het hoge eigen risico ondermijnt anders gezegd de solidariteit.
Aan de andere kant stijgen de kosten van de zorg in Nederland zo snel - we naderen de 100 miljard euro - dat er iets moet worden gedaan om ze in de hand te houden. Maar dan moet er niet alleen worden gekeken naar gebruikers van de zorg. In de zin van dat zij het gelag moeten betalen. Ook bij de leveranciers kan nog veel worden gewonnen, bijvoorbeeld door meer afspraken met geneesmiddelenproducenten, maar ook het verbieden van zelfstandige specialisten en het afschaffen van de miljoenen premiegeld die zorgverzekeraars gebruiken voor communicatie en marketing. Daarnaast kan het allemaal wel wat soberder. Waarom richten ziekenhuizen dure ‘snotterpoli’s’ in terwijl iedereen met griep of verkoudheid veel goedkoper terecht kan bij de huisarts op de hoek. Het bezoek aan dure ziekenhuizen kan bovendien worden beperkt door het inrichten van kleinschalige en veel goedkopere regionale zorgcentra.
De politieke schermutselingen gingen deze week goedbeschouwd om een paar centen. De nieuw te vormen coalitie zal uiteindelijk aan de slag moeten met fundamentele, structurele veranderingen van het Nederlandse zorgstelsel. Er zullen dan pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties