De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 20 maart

Regiodonderdag, 28 september 2017

Staten dwingen ambities af voor duurzamer ov
Leeuwarden - Alle bussen en treinen in Fryslân mogen vanaf 2025 geen schadelijke stoffen meer uitstoten. Provinciale Staten stemden gisteren met een overgrote meerderheid in met een voorstel van Teus Dorrepaal (CDA) om het openbaar vervoer over ruim zeven jaar vrij van uitlaatgassen te krijgen. Ze hielden wel een uitweg: zodra moet worden gesproken over extra geld, kan de ambitie weer naar beneden worden bijgesteld.
Dorrepaal kwam met het voorstel bij de bespreking van het ambitiedocument voor duurzamer openbaar vervoer. Gedeputeerde Johannes Kramer stelde voor ‘te streven’ naar het verminderen van de CO2-uitstoot van bussen. Vanwege de hoge kosten - naar verwachting enkele honderden miljoenen euro’s - wil hij afzien van elektrificatie van de regionale spoorlijnen.
De Staten vonden dat voorstel te mager. Naast de ambitie voor emissievrij openbaar vervoer stelden ze dat uiterlijk in 2030 ook alle brandstof voor treinen en bussen duurzaam moet zijn opgewekt.
Kramer was weinig enthousiast. Hij zei dat de ambities veel extra geld zullen kosten óf betekenen dat moet worden beknibbeld op de dienstregeling. “It kin, mar we krije it net fergees. Der sil in rekkening by komme.” Kramer zei meer te zien in het aansturen op extra duurzaamheidsmaatregelen in de aanbesteding: vervoerders die meer doen om de uitstoot te beperken, maken meer kans op een klus. “At jo freegje kinne jo eat krije, mar at jo easkje moatte jo betelje.”
Dorrepaal hekelde daarop, net als onder meer PvdA en D66, de lage ambities van Kramer. “De gedeputeerde behandelt dit vanuit het geld en de haalbaarheid”, zei de CDA’er. “Dat is misschien ook wel zijn rol. Maar ik zoek soms naar dat hárt, verdraaid nog aan toe.”
Kramer zei dat voor hem de bereikbaarheid van het ov voor inwoners het belangrijkste is, en dat duurzaamheid pas daarna komt. “Dan kinne jo my ferwite dat ik net sa entűsjast en beflein bin as jo, mar litte we elkoar de romte jaan.”
Uiteindelijk stemden bijna alle Statenleden in met het amendement van Dorrepaal. Alleen de PVV en zelfstandig Statenlid Jitske Eizema stemden uiteindelijk tegen. Zij vonden de maatregelen onnodig, omdat op wereldniveau het aandeel van Fryslân in de CO2-uitstoot nihil is.
Dorrepaal zei dat hij een zo breed mogelijke steun wilde voor het amendement, zodat ook een toekomstig college zich eraan verbonden zal voelen. Om onder meer de VVD mee te krijgen, werd daarom opgenomen dat de ambities nog kunnen worden afgeschaald als er extra geld bij moet.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties