De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 20 maart

Regiodonderdag, 28 september 2017

Hengsel van gestolen kerkklok keert als klokje terug naar Oosthem
Niekerk - “Ting! Ting!” Piet Ringnalda (79) uit Niekerk laat trots het geluid horen van de bronzen klok die zijn vader in 1958 liet smelten. Ringnalda brengt het klokje zaterdag terug naar de kerk van Oosthem, waar het ooit als hengsel van een grotere kerkklok uit 1783 hing.
“De grote kerkklok hing naast een kleinere klok uit 1884”, vertelt Ringnalda terwijl uit een oude envelop een Sneinspetiele tevoorschijn haalt van 8 februari 1955. In een artikel over de kerkgeschiedenis van Oosthem staat dat op de grote kerkklok de namen van grietman E.S.T. van Burmania Rengers, predikant Petrus Wigeri en de kerkvoogden Ulbo Uilties en Rienk Harmens stonden. “De klokken hadden vroeger een belangrijke communicatieve functie. Bij begrafenissen wist men bijvoorbeeld dat het om een man ging als de grote klok eerst geluid werd.”
Uit de envelop komen ook een paar vergeelde briefjes die met potlood zijn beschreven. “Mijn vader vond het belangrijk dat de geschiedenis van de klokken bewaard bleef en heeft beschreven hoe ze in februari 1941 op last van de Duitsers gestolen werden.”
Lees het hele interview in de papieren krant van 28 september 2017

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties