De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Regiomaandag, 25 september 2017

Afűk: ‘Dit jier is der gjin Fryske boekemoanne’
Leeuwarden - Friese schrijvers en lezers hoeven dit jaar niet meer te rekenen op een week of maand waarin het Friese boek extra wordt gepromoot. Afgelopen jaren gebeurde dat met Swalk, waarbij een schip verschillende locaties in de provincie aandeed met een literair en cultureel programma. Ook komt er geen boekenfeest.
De Statenfractie van de FNP stelde onlangs vragen aan gedeputeerde Sietske Poepjes over de Friese boekenpromotie. Die taak ligt sinds dit jaar bij de Afűk, maar vanuit het literaire veld zijn zorgen gerezen over de manier waarop de taalbevorderingsinstelling die taak uitvoert. Of, zoals sommige schrijvers vinden: niet uitvoert.
Directeur Koen Eekma herkent zich niet in die kritiek. De boekpromotie vindt nog steeds plaats, maar deels op andere manieren. Sommige elementen zijn er nog steeds, zoals het ‘Boek fan de Moanne’en het actieboek voor kinderen. ,,Op oare punten ha wy dit jier keazen foar in oare opset. Wy sykje gearwurking mei bibleteken, mar ek mei allerhanne ferienings en oare klups. Sy dogge mei oan boekpromoasje en helpe om Fryske boeken te ferkeapjen. Sokke ferienings kinne dan in kwart fan de opbringst sels hâlde.”
Lokaal betrokken
Eekma ziet de aanpak als een manier om de Friezen lokaal bij de Friese literatuur te betrekken. ,,Wy stribje dernei om alle jierren yn tweintich oant 25 plakken mei Fryske boeken del te kommen. En dat slagget dit jier.” Per dorp levert de actie zo’n drieduizend tot vierduizend euro aan verkochte boeken op: 25 procent daarvan is toch een mooi zakcentje voor zo’n vereniging, rekent Eekma voor.
Deze ‘sutelaksjes fan űnderen op’ vinden het hele jaar door plaats, onder leiding van schrijver Ferdinand de Jong. Maar zonder een Friese boekenweek of - maand is er dus niet langer een specifieke periode in het jaar met extra aandacht voor het Friese boek.
Eekma moet erkennen dat budget en capaciteit hier een beperkende rol spelen. ,,Doe’t stifting It Fryske Boek de boekpromoasje die, wiene dęr fjouwer minsken mei dwaande. Dęr is no gjin romte foar.”
Ook is er dit jaar geen boekenfeest. De Afűk maakte de afweging dat het beperkte budget beter aan de feitelijke boekpromotie besteed kan worden. ,,De praktyk wie dat it literęre wrâldsje op dat feest byinoar komt, mar lęzers wurde dęrtroch net prikele om in Frysk boek te keapjen.” Omdat de promotie nu niet meer geconcentreerd is in een week of maand, kan zo’n feest ook niet meer dienen om het begin daarvan te markeren, redeneert Eekma.
Culturele Hoofdstad
Volgend jaar zal er wel weer een boekenfeest zijn, mede in het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018. Het Culturele Hoofdstadjaar geeft sowieso aanleiding tot meer promotieactiviteiten. Eekma: ,,Wy wolle oar jier op noch mear plakken sutelje. Der giet dan as űnderdiel fan Lân fan Taal ek in taalkaravaan troch de provinsje om by festivals en eveneminten it Fryske boek űnder de oandacht te bringen.”
De FNP maakte zich verder zorgen over het beloofde promotie- en verkoopplan van de Afűk. Eekma laat nu weten dat er nog wordt gewerkt aan een notitie voor gedeputeerde Poepjes. Die kan zij rond half oktober tegemoet zien. Dan moet ook het promotieplan openbaar worden.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties