De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Regiowoensdag, 20 september 2017

Dijkverlegging Terschelling pas over twee jaar
Terschelling - Het verleggen van de primaire waterkering op Terschelling vindt pas over ruim twee jaar plaats. Het project is voor het vierde jaar op rij vertraagd.
In 2012 besloot het toenmalige kabinet dat alle bebouwing op de eilanden onder binnendijks gebied moest komen te vallen. Dat betekende dat de primaire waterkering op Vlieland en Terschelling zou moeten worden verlegd. Op Terschelling ligt een gebied tussen West-Terschelling en Hoorn nog buitendijks, op Vlieland gaat het om een uitbreiding van het dorp die stamt uit de jaren zeventig.
In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), het jaarlijkse overzicht van de stand van zaken van grote rijksprojecten, staat als verklaring dat de projecten jaarlijks slechts in een korte periode kunnen worden uitgevoerd. Door natuurbeschermingsregels en het stormseizoen is werk in een groot deel van het jaar onmogelijk. Daardoor is de verlegging van de waterkering op Vlieland nu, zoals bekend, voorzien voor eind volgend jaar. Het werk op Terschelling schuift dus nog een jaar verder op.
Baggerwerk
Verder kan het langer duren tot de opwaardering van de vaargeul Amsterdam-Lemmer klaar is. Deze vaargeul wordt al sinds 1997 in fases uitgebaggerd, om het geschikt te maken voor zwaarder scheepverkeer van de klasse Vb. Het rijk heeft hiervoor twaalf miljoen euro uitgetrokken.
Zeven van de tien deeltrajecten zijn inmiddels afgerond. Bij één van de resterende drie is het baggerwerk inmiddels begonnen. De twee andere trajecten worden nu door het rijk gekoppeld aan een natuurontwikkelingsproject Markermeer-IJmeer (Noord-Holland). Het zand kan dan daar meteen worden gebruikt. Het is nog niet duidelijk wanneer dat project begint en dus wanneer het baggerwerk kan worden afgerond.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties