De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Economiezaterdag, 16 september 2017

Verpaupering van bedrijventerreinen niet aangepakt
Leeuwarden - Het kwalitatief op peil houden of zoeken naar nieuwe bestemmingen voor verouderde bedrijventerreinen heeft geen prioriteit bij gemeenten. Daar komt bij dat bestaande terreinen verrommelen door kortzichtige bezuinigingen op beheer en onderhoud. Herstel zal veel geld gaan kosten.
Dat concludeert Cees-Jan Pen, lector De ondernemende regio aan Fontys Hogescholen, na een quickscan van beleid in de twaalf provincies. “Herstructurering staat op een laag pitje. Het blijkt politiek en financieel geen prioriteit te hebben om bestaande terreinen op peil te houden”, zegt Pen. “Straks zijn nog meer bestaande terreinen verouderd. Het kost bakken met geld om dat weer goed te maken.”
De lector onderzocht beleidsstukken en initiatieven, maar kwam weinig middelen en speciale acties tegen in de aanpak van bedrijventerreinen. Duurzaamheid, in de vorm van zonneparken bijvoorbeeld, heeft wel aandacht. “De provincie Fryslân voldoet aan het beeld. Overaanbod van bedrijventerrein staat wel op de agenda, maar er wordt nog geen stevig resultaat bij geboekt.”
Negen jaar na het eindrapport van de Taskforce (her)ontwikkeling bedrijventerrein zijn we terug bij af, concludeert Pen. Onder leiding van Peter Noordanus, huidig burgemeester van Tilburg, werden toen drie beleidsopdrachten meegegeven om verouderde bedrijventerreinen weer vooruit te helpen. Een collectieve aanpak, bedrijven verantwoordelijk maken voor ontwikkeling en beheer, en het invullen van de bedrijventerreinen afstemmen met de hele regio.
“Dat het niet gebeurt is toch opmerkelijk: 30 procent van de banen zit op deze bedrijventerreinen. Zo zorg je dus voor economische schade.” Pen pleit niet voor een moratorium op nieuwe terreinen. “Een bouwstop is onzin. Maar als je nieuwbouw toestaat, moet iets doen voor de oude plek die dat bedrijf verlaat.”
Eindhoven heeft een dergelijk fonds dat de achterblijvende gemeente ondersteunt. “Als Drachten een bedrijf aantrekt uit de regio, dan zakt het gebied eromheen weg. Daar moet je, onder leiding van de provincie, over nadenken.”
Noordanus waarschuwt in Binnenlands Bestuur dat onderhoud en herstructurering ook helpt om ondermijnende criminaliteit op verouderde bedrijfsterreinen te bestrijden.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties