De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Cultuurzaterdag, 16 september 2017

Friesch Dagblad daagt creatievelingen uit
Leeuwarden - FeRstival bestaat dit jaar 75 jaar. Ter ere van het jubileum van de jaarlijkse Friese voordrachtwedstrijd voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, schrijven het Friesch Dagblad, het Cedin en It Skriuwersboun een nieuwe wedstrijd uit. Onder de noemer Fersier in fers! dagen ze creatievelingen uit om op een kunstzinnige manier een gedicht onder handen te nemen.
Fersier in fers! komt de jongeren tegemoet die het niet prettig vinden en plein public een gedicht voor te dragen of om op een podium te staan. “Om mei te dwaan hoege learlingen no net mear perfoarst in Frysk fers foar te dragen”, fertelt Marrit de Schiffart van het Cedin waar de junioren voor deelname bij terecht kunnen. “Se kinne no ek in artistike reaksje jaan op it útsochte fers.” Voor anderen die de artistieke uitdaging aan willen gaan publiceert het Friesch Dagblad morgen in de bijlage Wykein de gedichten waaruit een keus kan worden gemaakt.
FeRstival werd in 1942 door de Friese onderwijsraad ingesteld. “It hie as doel om belangstelling te befoarderjen foar poëzy, en dan benammen foar de Fryske”, vertelt De Schiffart, momenteel samen met Jelle Bangma organisator van het festijn. “De inisjators fûnen it ek wichtich dat de bern poadiumfrees de baas wurde koene, en fansels gie it der ek om om mear each te krijen foar wat in goede foardracht is.”
Aan de voordrachtswedstrijd deden al vele tientallen leerlingen mee, onder wie intussen ook bekende Friezen. “Yn dy 75 jier hawwe hiel wat lettere Fryske teatermakkers by FeRs-tival de earste stappen op de teaterplanken set. Tink oan Rients Gratama, Riek Landman en Mindert Wynstra, mar ek oan Nynke Laverman, Tet Rozendal en Theun Plantinga.”
Ieder jaar worden door de deelnemers gedichten voorgedragen, een verplicht en een vrij nummer. Waren het aanvankelijk losse vellen gedichten waaruit gekozen moest worden, inmiddels wordt er ieder jaar een speciaal boekje uitgegeven: Fersefariaasje. Daaruit kunnen de leerlingen hun favoriete gedichten kiezen.
Doordat het aantal deelnemers gestaag toenam - vorig jaar waren er bijvoorbeeld honderd deelnemers - vinden er tegenwoordig ook voorrondes plaats van ‘de foardrachtskriich’.
Morgen in Wykein de instructies en gedichten voor Fersier in fers!

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

cultuur
Familieberichten
Advertenties