De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 19 april

Regiodonderdag, 31 augustus 2017

Tytsjerksteradiel geïnteresseerd in Stienser beeld Pieter Jelles Troelstra
Stiens - Nu de gemeente Leeuwarderadeel gaat fuseren, rijst de vraag wat er moet gebeuren met het reliëf van Pieter Jelles Troelstra in de hal van het gemeentehuis. ,,Hy heart yn Fryslân thús.”
Het is nou ook weer niet zo dat ze hem dagelijks eerbiedig toeknikken, maar desgevraagd zijn de ambtenaren en politici op het gemeentehuis van Leeuwarderadeel toch best een beetje trots op hun Pieter Jelles Troelstra aan de muur, of beter gezegd, een koperen reliëf van zijn hoofd. Nu het Stienser gemeentehuis zijn functie verliest, heeft het beeld van de revolutionaire sociaaldemocraat een nieuwe bestemming nodig.
De Duitse beeldbouwer Rudolf Belling (1886-1972) maakte het reliëf in 1930, het sterfjaar van Troelstra. Het hing oorspronkelijk in het gebouw van de sociaaldemocratische krant Het Vrije Volk in Amsterdam, waar Troelstra hoofdredacteur was geweest. Later verhuisde het met die krant mee naar Rotterdam.
Toen Het Vrije Volk ter ziele ging, kwam het reliëf in de archieven van het Persmuseum terecht, waar het maar wat stond te verstoffen. Het was mede te danken aan Saskia Stuiveling, de onlangs overleden oud-president van de Algemene Rekenkamer, dat Pieter Jelles Troelstra ten slotte een plekje kreeg in de hal van het gemeentehuis van Leeuwarderadeel te Stiens, het dorp van zijn jeugd.
Harm de Kroon, fractievoorzitter van de PvdA in Leeuwarderadeel, voelt als sociaaldemocraat een speciale band met Troelstra. ,,Hy is hjir opgroeid en letter wie er advokaat yn Ljouwert. Sa’n reliëf moat dan net yn in Amsterdams museumdepot bedarje”, zegt De Kroon. Afhankelijk van de nieuwe bestemming van het gemeentehuis, zou Troelstra wat de PvdA’er betreft ook wel op zijn huidige plek kunnen blijven. ,,As er mar sjoen wurdt.”
De herinnering aan de man die in 1918 tevergeefs de revolutie uitriep, wordt in Stiens overigens al levend gehouden met een reliëf aan de Langebuorren en een denksteen in zijn geboortehuis.
Tytsjerksteradiel
Omdat het reliëf eigendom is gebleven van het Persmuseum, gaat het daar nu in principe ook weer naar terug, tenzij er in overleg een andere bestemming wordt gevonden. En dat is zeker de bedoeling. Het museum stelt daarbij als voorwaarde dat het in de openbare ruimte moet hangen. Historisch Centrum Leeuwarden, kunstbeheerder van de gemeente Leeuwarden, neemt in beginsel de kunst uit het Stienser gemeentehuis over, zoals de twee gezichten op Stiens, van A. van der Sloot en Johannes Elsinga.
En dus ook het reliëf. ,,Belling is echt in bysûndere byldhouwer en dit reliëf is ien fan de moaiste bylden fan Piter Jelles”, vindt directeur Geart de Vries, die vroeger nog een scriptie schreef over de rode voorman. Hij zou in het HCL-gebouw wel een mooie plek kunnen vinden voor het reliëf, bijvoorbeeld in de schatkamer.
Intussen is uit onverwachte hoek interesse gebleken: het college van Tytsjerksteradiel heeft per brief aangegeven het kunstwerk graag over te nemen. Pieter Jelles Troelstra heeft er weliswaar nooit gewoond, maar door dit kiesdistrict werd hij in 1897 in de Tweede Kamer gekozen. Een antwoord van Leeuwarderadeel heeft Tytsjerksteradiel nog niet gekregen. ,,Wy wachtsje it rêstich of”, zegt woordvoerder Daniël Bakker.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties