De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 21 maart

Regiodinsdag, 29 augustus 2017

‘Wethouder Houkje’ verruilt de politiek voor circulaire economie
Burgum - Houkje Rijpstra (54) maakt na elf jaar wethouderschap in Tytsjerksteradiel de overstap naar Circulair Friesland. ,,Yn 2006 hie ik noch neat mei duorsumens, mar no bin ik om: wy moatte gau omstean leare.”
Het is lang geleden dat een wethouder in Tytsjerksteradiel voor het einde van de bestuurstermijn afscheid neemt. ,,Ideaal is it net, mar de grutte dossiers binne troch de rie. Ik bin no ta oan wat nijs.”
In elf jaar heeft Houkje Rijpstra de politiek zien veranderen, ten goede en ten kwade. ,,In positive űntwikkeling is dat wy bewegingen fan-űnderen-op hieltyd mear by it bestjoer behelje.”
Door burgers zelf voorstellen te laten doen, denken ze zelf mee over de inrichting van hun omgeving. Ze moeten bijvoorbeeld zelf voor het draagvlak zorgen, wat vaak nog niet zo gemakkelijk blijkt. ,,De iene wol gjin drompels, de oare gjin fersmellingen yn ‘e dyk. As se der úteinlik dochs yn slagje om by de gemeente oan te klopjen mei in plan, is it har mienskiplike oplossing wurden.” De gemeente is dan niet meer de beklaagde boeman, maar de gewaardeerde geldschieter.
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 29 augustus

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties