De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 17 maart

Regiovrijdag, 25 augustus 2017

Toerist slaapt minder vaak in Fryslân
Leeuwarden - Het aantal toeristische overnachtingen in Fryslân is tussen 2014 en 2016 met ruim honderdduizend afgenomen. Het gaat om een daling van 2 procent. Dit blijkt uit een analyse van gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek door het Fries Sociaal Planbureau (FSP).
Onderzoeker Wilma de Vries van het FSP vindt de daling opvallend, aangezien landelijk het aantal overnachtingen juist met 7 procent is toegenomen. ,,Ook in de meeste andere provincies is juist sprake van een toename. Alleen Fryslân en Flevoland kennen een afname”
Het aantal overnachtingen is zowel voor binnenlandse als buitenlandse toeristen in Fryslân met 2 procent afgenomen. ,,Landelijk gezien nam het aantal overnachtingen van binnenlandse toeristen met 2 procent toe. De grootste groei zat bij de overnachtingen van buitenlandse toeristen. Dat aantal nam met 15 procent toe.”
De Vries stelt dat met name Duitse toeristen minder in Fryslân sliepen. ,,Van de buitenlandse gasten in Fryslân komt ruim 80 procent uit Duitsland. Het aantal overnachtingen van Duitse toeristen in Nederland als geheel is in de onderzochte periode juist met 17 procent toegenomen.”
Directeur Martin Cnossen van regiomarketingorganisatie Merk Fryslân herkent zich niet in het beeld dat door het onderzoek van FSP wordt geschetst. ,,Ik heb juist de afgelopen jaren alleen maar positieve geluiden gehoord over het aantal toeristische overnachtingen in Fryslân. Met name het afgelopen jaar was er sprake van een toename, maar 2016 is helaas niet in het onderzoek meegenomen. Friese aanbieders van slaapaccommodaties gaven aan dat ze in de eerste helft van het jaar een bezettingsgraad hadden die tussen de 90 en de 95 procent lag.”
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 25 augustus

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties