De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Hoofdartikelvrijdag, 25 augustus 2017

Niet alles hoeft te wijken voor toerist
De vakantie is volop gaande en dat is in Fryslân te merken. De scholen zijn nog dicht en instellingen of bedrijven werken veelal op halve kracht. Tegelijk zitten campings vol en varen er vele boten en bootjes op de Friese wateren. Toeristen weten de provincie nog altijd te vinden.
Dat is een goede zaak, vindt in elk geval het provinciebestuur. Zo benadrukte gedeputeerde Klaas Kielstra kort geleden nog in deze krant dat recreatie en toerisme belangrijke pijlers zijn van de Friese economie. Daarom toonde hij zich ook tevreden bij de cijfers uit het toen gepresenteerde monitoringsrapport van de provincie over het toerisme in Fryslân.
Daaruit bleek bijvoorbeeld dat de werkgelegenheid in deze sector vorig jaar met 2,7 procent was gegroeid ten opzichte van 2015 en dat ook de bestedingen van de toeristen waren toegenomen met 12 procent. ,,De cijfers tonen aan dat we de goede kant op gaan”, aldus Kielstra in een reactie. Met het Culturele Hoofdstadjaar 2018 voor de deur verwachtte hij dat deze groeicijfers zullen doorzetten.
Dat toerisme belangrijk is voor de Friese economie zal niemand betwisten. Het is alleen wel de vraag wat ‘de goede kant op gaan’ in dit verband precies betekent. De tijd dat toeristen alleen worden gezien als iets positiefs ligt per slot van rekening al achter ons. De overlast die men in Amsterdam ervaart van de grote stroom toeristen naar deze stad haalt regelmatig het nieuws. Ook in andere Europese steden klinkt verzet: in Barcelona bijvoorbeeld zijn al leuzen te lezen als ‘toeristen, ga naar huis’. Ook in Rome, Venetië of Kyoto klinkt er vaker protest tegen de veelal buitenlandse bezoekers de stad voor het gevoel van de inwoners bijna innemen.
Natuurlijk: Fryslân is geen Rome of Kyoto en Leeuwarden geen Barcelona of zelfs Amsterdam. Maar de overlast beperkt zich niet alleen tot grote steden. Zie bijvoorbeeld Giethoorn: dit relatief kleine dorp is al jaren een populair vakantieoord voor Chinese toeristen. Prettig wellicht voor de ondernemers die daar hun brood mee verdienen, maar voor de inwoners van het dorp is het ook een bron van ergernis, zeker als keer op keer moet worden uitgelegd dat een tuin geen gemeenschappelijke grond is.
Dergelijke toestanden zijn er in Fryslân niet en komen er waarschijnlijk op korte termijn ook niet. Overlast van en door toeristen zal er ook hier zeker wel zijn - al is het maar ergernis over vaak openstaande bruggen - maar die is goed te hanteren.
Laat dat ook vooral zo blijven. Inzetten op groei van de toerismesector is prima, maar dat moet dan wel met een kritische blik gebeuren. De toeristen zijn hier te gast. Fryslân is in de eerste plaats van de Friezen zelf.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties