De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Regiodonderdag, 24 augustus 2017

Harlingen proeftuin bij suïcidepreventie
Harlingen - De gemeente Harlingen laat hulpverleners trainen om zelfdoding te voorkomen. Sinds juni draait het programma van de GGD Fryslân en preventieorganisatie 113 in de havenstad. Volgens wethouder Hein Kuiken een belangrijk programma. ,,Het aantal zelfdodingen in Fryslân ligt boven het landelijk gemiddelde en in Fryslân steekt Harlingen daar helaas bovenuit.”
Tientallen mensen die werken in de hulpverlening hebben de training van een dag al gevolgd, en als het aan Kuiken ligt, komen daar nog tientallen mensen bij. ,,Het gaat niet alleen om huisartsen en wijkverpleegkundigen. Ook medewerkers van de gebiedsteams in de gemeente of van het UWV komen in aanmerking. Alle professionals die in contact komen met mensen die een verhoogd risico lopen op suïcide kunnen de training volgen.”
De training biedt deelnemers de nieuwste kennis en inzichten op het gebied van suïcidepreventie, maar zorgt er ook voor dat het onderwerp bespreekbaar wordt. De training is volgens Kuiken grotendeels gebaseerd op een soortgelijk programma in Canada, dat al enige tijd loopt en waar goede resultaten mee zijn behaald.
,,De reden dat het aantal suïcides hier hoger ligt is complex. Het heeft te maken met de sociale structuur in Harlingen, het gebrek aan werk en welvaart in de stad en een laag gemiddeld inkomen. In het kielzog daarvan is er veel sociale problematiek. Dat verander je niet zomaar. Maar door de training van hulpverleners wordt de kans groter dat ernstige problemen eerder opgemerkt worden.”
In Fryslân kwamen vorig jaar negentig mensen om het leven door zelfdoding. De afgelopen jaren is dat aantal gestegen. Per 100.000 inwoners plegen landelijk gemiddeld 11,1 mensen suïcide. In Fryslân ligt dat op 13,9. Alleen in Groningen is het aantal suïcides hoger dan in Fryslân, met 14,7 per 100.000 inwoners.
In september begint GGD Fryslân voor de tweede keer een zelfmoordpreventiecampagne. De titel van de campagne is 'De vraag van je leven.’ De titel is tevens de naam van een lied dat door zanger Syb van der Ploeg voor de campagne is geschreven.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties