De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Hoofdartikeldonderdag, 24 augustus 2017

Basisonderwijs vraagt meer dan hoger loon
Het kan haast niet missen dat in de komende begroting ruimte vrijgemaakt wordt voor hogere salarissen voor leerkrachten in het basisonderwijs.
Toch heeft de kwestie even voor crisissfeer gezorgd. Vicepremier en PvdA-leider Lodewijk Asscher eiste dat de verhoging al voor 2018 geregeld moest worden en niet voor een jaar later. Als dat niet zou gebeuren dreigde hij dat de PvdA-bewindspersonen zich zouden terugtrekken uit het inmiddels demissionaire kabinet. Dat zou op de valreep nog een kabinetscrisis opleveren.
Wie de Haagse politiek een beetje volgt, wist dat de soep niet zo heet gegeten zou worden als dat Asscher hem opdiende. Niemand is erbij gebaat om tijdens de formatie voor een nieuw kabinet een crisis te krijgen in het oude kabinet. Vooral niet over een kwestie waar iedereen het wel over eens is. En dus is er geschaakt op twee borden, de hogere lerarensalarissen lagen op tafel bij de formatie en bij de begrotingsraad. Zwaluwstaarten heet dat in goed Haagse jargon.
Naar Asschers actie kun je op twee manier kijken. Aan de ene kant is het wat opportunistisch. In vierenhalf jaar regeren hebben we de PvdA er nooit over gehoord. Pas na een landelijke actiedag in het basisonderwijs, een initiatief van enkele leerkrachten zelf, haakte de PvdA aan. Het lijkt erop dat Asscher hiermee alvast een voorschot neemt op de oppositie die hij wil gaan voeren tegen het op stapel staande liberaal-christelijke kabinet.
De andere kant is dat Asscher gelijk had. Vier jaar lang heeft de PvdA meegewerkt aan het beteugelen van overheidsuitgaven om de begroting en de landseconomie weer op orde te krijgen. Dat heeft pijn gedaan en de kiezer heeft de PvdA daar voor afgestraft. Nu het weer beter gaat met begroting en economie dreigen andere partijen daar mee te pronken. Logisch dat Asscher de mogelijkheid aangrijpt om nog zelf een succesje op te eisen. Als de andere partijen sneller waren geweest met formeren hadden ze zelf de begroting voor 2018 kunnen opstellen en de PvdA helemaal geen kans geboden voor deze actie.
Overigens is met een hoger salaris nog lang niet voldaan aan alle eisen van de actievoerende leerkrachten. Ook de werkdruk en bureaucratie in het basisonderwijs waren een punt van zorg.
Kabinet en Tweede Kamer hebben de neiging om politiek gewenste ideeŽn en maatschappelijke vraagstukken op het bordje van het onderwijs te schuiven. Daarnaast komt er regelmatig een nieuwe beleidswijziging en de uitvoering hiervan moet gedetailleerd vastgelegd worden. Dat komt allemaal bovenop de kerntaak van onderwijzers: lessen geven en lessen voorbereiden. Hopelijk nemen de onderhandelende partij dit probleem ook mee in de formatie en zien ze af van nieuwe structuurwijzigingen en regelgeving in het onderwijs. Of beter nog: een vermindering ervan.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties