De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 17 maart

Regiodinsdag, 22 augustus 2017

Race om de eerste resistente aardappel
Joure - Gewasbestrijdingsmiddelen tegen de aardappelziekte phytophthora zijn in de toekomst mogelijk niet meer nodig. Vier aardappelveredelaars, waarvan drie uit Nederland en één uit Duitsland, werken aan de ontwikkeling van een nieuw ras dat resistent is tegen de aardappelziekte. Het is de vraag wie als eerste de aardappel op de markt kan brengen.
Aardappelveredelaar Solynta uit Wageningen presenteert morgen haar resistente aardappel. ,,Ik heb er alle vertrouwen in dat wij de resistente aardappel als eerste in de markt kunnen zetten”, zegt Pim Lindhout, hoofd onderzoek en veredeling bij Solynta. ,,Deze aardappel is in hoge mate resistent, maar beschikt nog niet over de perfecte eigenschappen voor de markt. Wij willen hiermee vooral de nieuwe techniek presenteren waarmee wij tot een resistente aardappel zijn gekomen.”
Marktleider op het gebied van pootaardappelen HZPC uit Joure werkt ook al geruime tijd aan de ontwikkeling van een aardappel die resistent is tegen de aardappelziekte. ,,Wij verwachten dat we onze aardappel in 2024 op de markt kunnen brengen”, aldus directeur Gerard Backx.
Hongersnood
Phytophthora werd bekend aan het einde van de negentiende eeuw toen het voor een hongersnood in Ierland zorgde. De ziekte wordt veroorzaakt door een schimmel (de phytophtora) en komt vooral voor bij vochtige omstandigheden. Backx: ,,In Nederland steekt de ziekte elk jaar weleens de kop op, maar hier weten we de ziekte goed te beteugelen met bestrijdingsmiddelen. Voor biologische boeren, die deze middelen niet gebruiken zou een resistente aardappel een uitkomst zijn.” De schade die de schimmel jaarlijks wereldwijd aanricht wordt door het Financieele Dagblad geschat op zo’n tien miljard euro.
Zowel Solynta als HZPC proberen de resistente aardappel te ontwikkelen door gebruik te maken van een hybride techniek. Backx: ,,Het lastige aan de veredeling van aardappelen is dat een aardappel vier sets chromosomen heeft, waardoor in feite elke aardappel uniek is en andere eigenschappen heeft. Als je nu een aardappel hebt met resistente eigenschappen, dan weet je niet zeker of de aardappelen die daaruit voortkomen deze eigenschappen ook bezitten. Daarom gaan we terug naar twee sets chromosomen die identieke eigenschappen hebben. Hierdoor kun je beter voorspellen welke eigenschappen de volgende generatie aardappelen krijgt.” Bij hybride aardappelen kunnen specifieke eigenschappen ingekruist worden zoals resistentie tegen aardappelziekte of bijvoorbeeld bepaalde smaakeigenschappen.
Bij de sectie akkerbouw van LTO Noord is men positief over de innovatie. ,,Dit vermindert de druk op het milieu en het zou de kosten van gewasbestrijding aanmerkelijk drukken", zegt voorzitter Tineke de Vries, zelf akkerbouwer in Hallum. ,,Telkens wanneer je spuit ben je toch al gauw vijftig euro per hectare kwijt. Voor pootaardappelen spuit je gemiddeld zo’n zes keer per jaar. Voor consumptieaardappelen nog vaker.”
Backx geeft aan dat er tussen de vier veredelaars een soort race aan de gang is. ,,Degene die het eerst een geschikte hybride aardappel op de markt brengt heeft grote kans om marktleider te worden.”
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 22 augustus

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties