De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Regiodonderdag, 17 augustus 2017

Vier gemeenten overwegen genderneutraliteit
Leeuwarden - De gemeenten De Fryske Marren, Heerenveen, Leeuwarden en Weststellingwerf denker erover na om genderneutrale aanspreekvormen in hun communicatie met burgers te gaan gebruiken.Dat blijkt uit een rondgang van het Friesch Dagblad. Van de 24 Friese gemeenten reageerden er zestien op de vragen van de redactie. Genderneutraliteit blijkt voor burgers en gemeenten in Fryslân overwegend een non-issue te zijn. De kwestie trok de afgelopen weken de aandacht toen de gemeente Amsterdam met een boekje vol ‘regenboogtaaltips’ voor ambtenaren op de proppen kwam, waarin regels voor aanspreekvormen staan die geen bevolkingsgroepen uitsluiten, bijvoorbeeld mensen die zich niet aangesproken voelen als bij de term ‘dames en heren’. De NS maakten kort daarop bekend binnenkort op genderneutrale aanspreekvormen over te stappen. Bijna veertig gemeenten in Nederland overwegen hetzelfde te doen.
In Fryslân zien de meeste gemeenten geen aanleiding om hun communicatie met burgers te veranderen. Van de gemeenten die reageerden is er geen enkele die bewust genderneutrale aanspreekvormen gebruikt als ‘beste inwoner’. Naast het veelgebruikte ‘geachte meneer, mevrouw’ komen ook wel aanspreekvormen voor die niet naar het geslacht verwijzen, maar dan om andere redenen, afhankelijk van de gelegenheid.
Vier gemeenten overwegen of er reden is om wel over te stappen op genderneutrale aanspreekvormen. ,,We zullen ons hier de komende maanden over buigen, in overleg met de gemeenteraad, andere gemeenten en betrokken organisaties”, laat een woordvoerder van de gemeente Leeuwarden weten.
COC Fryslân, de belangenorganisatie van seksuele minderheden, denkt dat het maatschappelijk bewustzijn over genderkwesties toeneemt. Communicatiemedewerker Joke Tania juicht de discussie van harte toe. ,,Het gaat erom een inclusieve samenleving te bouwen, waarin iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt.”
Ze erkent dat genderneutraliteit een tamelijk zeldzaam verschijnsel is: het gaat met name om transgenders, die zich niet thuis voelen in de categorieën ‘man’ of ‘vrouw’, en niet om transseksuelen. ,,We hebben wel een aantal inwoners die van geslacht zijn veranderd, maar zij willen juist graag als man of vrouw aangesproken worden”, aldus een medewerker van gemeente De Fryske Marren.
Lees het hele artikel in de papieren krant van 17 augustus 2017

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties