De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Regiomaandag, 14 augustus 2017

Gemeenten gaan jeugdzorg verbeteren
Leeuwarden - De Friese gemeenten hebben samen met gemeenten in de andere provincies afspraken gemaakt over het aanpakken van problemen in de jeugdzorg. Het gaat om problemen met het zogeheten woonplaatsbeginsel. Dat beginsel regelt welke gemeente verantwoordelijk is voor de financiering en de levering van jeugdhulp.
Gemeenten krijgen geld van het rijk om de taken uit te voeren. Volgens het huidige woonplaatsbeginsel gaat het geld naar de gemeente waar de ouders van het kind wonen. Maar dit levert in de praktijk problemen op als een gezin naar een andere gemeente verhuist, terwijl de hulpverlening al is begonnen. Problemen ontstaan ook als onduidelijk is welke ouder het gezag heeft over een kind of als een kind verhuist naar een instelling in een andere gemeente. Deze gang van zaken leidt er soms toe dat de hulpverlening wordt stopgezet. Ook krijgen zorgaanbieders niet altijd betaald voor hun werk.
Meer hierover in het Friesch Dagblad van maandag 14 augustus.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties