De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Hoofdartikelzaterdag, 29 juli 2017

Vacare: het hele jaar door vakantie
Nederland bevindt zich op dit moment in een toestand van een langgerekt reces. Rond de drie miljoen Nederlanders zijn in eigen land op vakantie. Bijna acht miljoen hebben een bestemming uitgezocht in het buitenland. Tegelijk is er ook een groep die zo’n periode van vrije dagen niet kan opnemen. Omdat met vakantie gaan financieel niet mogelijk is, of omdat de gezondheid het niet (meer) toelaat.
Vakantiestress in aanloop naar de grote exodus blijkt een jaarlijks terugkerend probleem. Onlangs kwam daar een nieuwe term bij: verlofstress. Geďntroduceerd door CNV Vakmensen. Een op de zes werknemers zou te maken hebben met verlofstress, het jaarlijks puzzelen met collega’s om verlofdagen te kunnen opnemen. De grootste problemen doen zich voor rond schoolvakanties, als veel werknemers tegelijk met vakantie willen, terwijl het bedrijf of de instelling wel moet blijven draaien. Het ‘gedoe’ van overleggen en aanvragen begint vaak al in november, december. Dit leidt tot spanningen op de werkvloer.
Nederland is gezegend met gespreide vakanties. Dit werd in 1986 van overheidswege ingevoerd voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs. De motieven waren dat er beter aan de behoefte van de toerist voldaan zou kunnen worden, dat de werkdruk gespreid kon worden door de beschikbaarheid van meer personeel, en dat er minder verkeer op de weg zou zijn.
Inmiddels zijn we bijna vergeten waar vakantie eigenlijk om draait. In de vroege kerk wisten de monniken al dat leven niet kon bestaan uit werken alleen. Benedictus van Nursia beschreef in zijn klooster-regel dat er een tijd van arbeid was en een tijd van gebed, ora et labora. Een tijd van inspanning en van het zoeken naar rust en bezinning.
Bij de jacht naar een geslaagde vakantie hoort tegenwoordig bijna als vanzelfsprekend dat je ‘goed bereik’ moet hebben. Zonder wifi geen rust. Van de werkende Nederlanders checkt een op de vijf zijn (werk)mail regelmatig op het vakantieverblijf. Voor de tent of caravan worden meer gesprekken via WhatsApp gevoerd dan met de reisgenoot of buurman.
Nederland werkt twee keer per jaar naar het piekmoment van de lange(re) vakantie toe. Naar de zomer toe en in de maand december, rond Kerst. Hierna volgen de momenten waarop mensen ziek worden: in september en in januari. Het lichaam reageert op de veranderde druk en stress.
Het woord vakantie is afgeleid van het Latijnse vacare , dat verwijst naar het leeg en vrij zijn (voor God). Gelovigen kregen dat als opdracht mee, om goed gericht te zijn op het goede, het echt belangrijke. Vacare zou eigenlijk een toestand moeten zijn die we ‘in ons dragen’. Als een natuurlijk zíjn, het hele jaar door. Dat we arbeid niet als een verplichting beschouwen en dat het weekend of de vrije dagen noodzakelijk zijn om bij te komen van de overvolle werkweek.
Vakantie, of je nu weg bent of (liever) thuisblijft: het is belangrijk om doorgaand te beseffen dat we allemaal op een of andere manier rustmomenten nodig hebben. Prediker waarschuwde al voor het ‘najagen van wind’. Alles heeft zijn tijd. Ook het niets doen, het vrij zijn.
Die vacare zouden we een jaar lang op onze to-dolijstjes moeten hebben.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties