De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 19 maart

Regiovrijdag, 28 juli 2017

Rechter fluit gemeente terug in gaskwestie
Drachten - Gaswinner Vermilion mag toch beginnen met zijn maandenlange onderzoek naar gas in Zuidwest- en Zuidoost-Fryslân. De bestuursrechter in Groningen heeft het bedrijf in het gelijk gesteld in een procedure tegen de gemeente Smallingerland, die als enige van de betrokken gemeenten weigerde een vergunning te verlenen. Deze vergunning komt er nu alsnog.
Het van oorsprong Canadese Vermilion wil met het zogeheten seismisch onderzoek in kaart brengen waar mogelijk winbaar gas in de grond zit. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het gebied tussen Akkrum, Drachten, Lemmer en Sneek. Hiervoor worden kunstmatige trillingen opgewekt, in het buitengebied met dynamiet en in de bebouwde kom met speciale trilwagens.
Eerder besloten andere betrokken gemeenten al dat ze juridisch geen andere keuze hebben dan een vergunning te verlenen, ondanks dat ze dat liever niet zouden doen. Smallingerland bleef als enige weigeren. De gemeente belegde in mei zelfs een geheime raadsvergadering, om juridisch te regelen dat een eventuele nieuwe vergunningaanvraag van Vermilion kon worden geweigerd.
Voorzieningenrechter Ruud Vucsán stelt nu dat Smallingerland ten onrechte weigert. Het seismisch onderzoek doet volgens de rechter - in tegenstelling tot wat de gemeente suggereert - geen onevenredige afbreuk aan het leefmilieu of aan de natuur. Ook andere argumenten van Smallingerland zijn volgens de rechter onjuist.
De gemeente heeft de vergunning inmiddels alsnog verleend en publiceerde deze gisteren. Smallingerland stelt wettelijk gezien geen andere keuze te hebben, zoals de andere gemeenten dus eerder ook al concludeerden. ‘Al met al heeft het college moeten besluiten om de omgevingsvergunning te verlenen’, schrijven B en W.
In de gemeente ontstond in mei ophef over het geheime karakter van de raadsvergadering. Woordvoerder Henry Frieswijk erkent nu dat deze achteraf gezien overbodig is geweest: de vergunningaanvraag was al vorig jaar door Vermilion ingediend en viel dus nog onder de oude regels. ,,Zo’n snelle conclusie kun je trekken en het klopt ook wel. Maar we hadden de eerste aanvraag geweigerd en kregen in de tussentijd informatie dat Vermilion mogelijk een nieuwe vergunning zou aanvragen. Die hadden we hiermee wel kunnen weigeren. Het was een stap in ons voornemen om alles te doen dat in ons vermogen ligt om dit onderzoek te keren.”
De gemeente moet twaalfhonderd euro aan proceskosten vergoeden aan Vermilion.
Met de vergunning van Smallingerland heeft Vermilion volgens woordvoerder Fokke Jansma alle noodzakelijke vergunningen binnen. Het bedrijf wilde aanvankelijk in augustus beginnen met het onderzoek. Jansma zegt dat nog niet duidelijk is of dat gaat lukken, maar dat het bedrijf wel ,,vrij snel” wil beginnen. Vermilion kan er sowieso niet te lang mee wachten: andere vergunningen hebben een looptijd tot januari.
Het gasbedrijf gaat nu zo snel mogelijk informatiebijeenkomsten organiseren voor bewoners van de betrokken dorpen. Ook over de data van die bijeenkomsten is volgens Jansma nog niets bekend.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties