De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 20 maart

Regiovrijdag, 28 juli 2017

Dijken rondom Lauwersmeer niet sterk genoeg
Lauwersoog - Een groot deel van de waterkeringen in het Lauwersmeergebied is niet op orde. Het waterschap Noorderzijlvest trekt 11,7 miljoen euro uit om de dijken op te hogen en de versterken.
In totaal is 32,7 kilometer van de veertig kilometer aan waterkeringen rondom het Lauwersmeer afgekeurd door het waterschap, bij een controle die vorig jaar is uitgevoerd. Het gaat om de binnendijken bij camping Robbengat, het Zuideroog, bij de Strandweg, Zoutkamp, het Reitdiep en Eskes/Catspolder en Kollumer-oord. De controle wordt eens in de zes jaar uitgevoerd.
De dijken hebben hoogte en stabiliteit verloren doordat de grond is ingeklonken of doordat de grond van de dijken in de relatief zachte klei is weggezakt. In sommige gevallen moeten de dijken worden opgehoogd omdat de bodem door aardgaswinning is gezakt. Verder speelt mee, stelt het waterschap, dat de veiligheidsnormen zijn verzwaard.
Volgens projectmanager regionale keringen Bert Jan Pol hoeven omwonenden zich geen zorgen te maken over hun veiligheid. Wel is het zaak om de dijken aan de normen te laten voldoen, aldus Pol. In de meeste gevallen gaat het om een ophoging met tien centimeter tot een meter, of het aanbrengen van een stabiliteitsberm achter de dijk.
Het werk wordt volgens plan uitgevoerd tussen 2018 en 2020. Noorderzijlvest hoopt voor een deel van de investering aanspraak te kunnen maken op een bijdrage van de Commissie Bodemdaling, die aanspraken op schade door gaswinning beoordeelt en bepaalt of die moeten worden vergoed.
Spuisluizen
Naast het ophogen en versterken van de dijken, wil het waterschap ook een marktconsultatie houden om te kijken op welke manier de waterstand van het Lauwersmeer zo goed mogelijk beheerd kan worden. Het idee is om pompen te plaatsen in de R.J. Cleveringsluizen (de spuisluizen bij Lauwersoog). ,,Het Lauwersmeer wordt vanuit drie punten gevoed en is het laatste verzamelbakje voordat het water op zee geloosd kan worden”, legt Pol uit.
Nu gebeurt waterlozing nog onder vrij verval: als het eb is worden de sluizen geopend en kan het water wegstromen. Na 2030 moet er waarschijnlijk een gemaal komen. Door de zeespiegelstijging zal het dan naar verwachting veel vaker voorkomen dat er niet meer onder vrij verval op de Waddenzee kan worden geloosd.
Tot die tijd moet het waterpeil in het Lauwersmeer ook gelijkmatig kunnen worden afgevoerd. ,,Hoe beheerster dit gebeurt, hoe minder druk op de dijken en hoe minder we hoeven te investeren in versteviging van de dijk”, aldus Pol. Daarom wordt gekeken of het plaatsen van pompen effectief is.
Wanneer en of er pompen geplaatst worden en hoeveel dat gaat kosten, is nog niet bekend.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties