De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 19 maart

Hoofdartikelvrijdag, 28 juli 2017

Verdrukking van jongens in de tijdgeest
Een moeder in een stad in het westen van ons land keek vreemd op toen de buurvrouw met haar zoontje en die van zichzelf voor de deur stond. De twee jongens hadden na schooltijd met elkaar gespeeld en waren in een boom geklommen. Gelukkig, zei de buurvrouw, had ze de twee kinderen kunnen ‘redden’ voordat er een ongeluk was gebeurd. Het was toch wat dat die jongens zomaar in een boom klimmen. De buurvrouw zei dat ze haar kind maar eens flink vermanend moest toespreken. Want in een boom klimmen is veel te gevaarlijk. De moeder deelde deze ervaring in een ingezonden stuk in de krant
De ideële reclamestichting SIRE is een campagne begonnen om jongens weer de ruimte te geven die ze nodig hebben en om ze te laten stoeien en ravotten. Er is op dit moment een tendens om ‘jongensgedrag’ minder te waarderen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat in de huidige tijdgeest jongens soms te veel worden afgeremd in hun gedrag. Zo leren zij minder uit eigen ervaring en dat remt hen in hun ontwikkeling. Jongens ontwikkelen zich echter het best door zelf te ontdekken, te experimenteren, risico’s te nemen en veel te bewegen. Het komt er kort gezegd op neer dat jongens - meer dan meisjes - vooral leren door te doen.
Uit onderzoek is gebleken dat jongens die worden afgeremd zich gaan afsluiten, minder zelfvertrouwen krijgen, gaan denken dat het niet uitmaakt wat ze doen, sneller hun concentratie verliezen en hun motivatie verliezen.
De campagne is nogal ongenuanceerd en scheert alle ‘jongens’ en ‘meisjes’ over een kam, terwijl er natuurlijk grote individuele verschillen per kind zijn. Er liggen echter stevige onderzoeken aan ten grondslag. Bijvoorbeeld over mindere prestaties van jongens op school, mede te wijten aan de feminisering van het onderwijs. Hierdoor zouden ze het mannelijke rolmodel missen. Juffen zouden vooral vrouwelijke manieren van gedrag meer appreciëren dan de manier waarop jongens met elkaar omgaan. Ravotten wordt snel als ongewenst bestempeld. Jongens krijgen vaker berispingen en presteren minder.
In de hele samenleving is een tendens zichtbaar waarin het gevoel dat ons niets mag overkomen een grote rol speelt. Risicomijdend gedrag speelt daarbij een bepalende rol, terwijl het opzoeken van grenzen en risico nemen juist belangrijk is bij de ontwikkeling van veel jongens. De doorgeslagen risico-angst van de huidige tijdgeest helpt opgroeiende jongens met andere woorden niet.
Het is de vraag of de campagne iets zal gaan betekenen of tot veranderingen zal leiden in de manier waarop we met jongens omgaan. Pluspunt is wel dat ondanks kritiek op de campagne er aandacht wordt gevraagd voor een tendens in de samenleving die we zelf misschien helemaal niet meer zien.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties