De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 21 maart

Regiomaandag, 24 juli 2017

Droogvallen op het wad steeds minder in trek
Harlingen - Droogvallen op het wad verliest aan populariteit onder vaarders. Dat blijkt uit een enquête onder waterrecreanten op de Waddenzee. Uit het onderzoek blijkt dat vaarders zich over het algemeen goed aan de vaarregels houden.
In 2009 zei een kwart van de geënquêteerde vaarders weleens droog te vallen op het wad. Bij de enquête in 2016 was dat geslonken naar 12 procent. Ook ankeren buiten de havens wordt minder gedaan dan vroeger. Ameland, Schiermonnikoog en Lauwersoog zijn de populairste plekken voor droogvallen.
De onderzoekers geven in het rapport geen verklaring voor de duik die de populariteit van droogvallen heeft gemaakt. ‘De in de enquête geconstateerde daling in droogvallende schepen is enigszins raadselachtig’, zo staat in het rapport. ‘Dit resultaat verdient nader onderzoek.’
Afgaande op het aantal passages door de sluizen aan de Waddenzee is het vaarverkeer afgenomen. Na een piek in 2006 van circa 110.000 passages turfden de onderzoekers in 2016 zo’n 90.000 passages. Het aantal overnachtingen in de jachthavens bleef in die periode min of meer gelijk, en de onderzoekers gaan ervan uit dat de recreanten langer in de havens blijven liggen dan voorheen.
Op basis van gegevens van het AIS (Automatic Identification System), een soort gps-systeem, blijkt dat het Marsdiep en het zeegat tussen Vlieland en Terschelling de drukst bevaren vaargeulen zijn. Minder dan 1 procent van de via AIS gesignaleerde motor- en zeilschepen vaart buiten de vaargeulen te snel. Ook komen de recreanten niet vaak op plekken waar zij niet mogen komen. ‘We concluderen dat vaarrecreanten zich over het algemeen goed aan de regels houden’, aldus de onderzoekers.
Onder meer Rijksuniversiteit Groningen en Sovon Vogelonderzoek Nederland waren betrokken bij het onderzoek.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties