De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 20 maart

Regiomaandag, 24 juli 2017

1 op 20 Leeuwarders ervaart drugsoverlast
Leeuwarden - Inwoners van de zuidelijke grote gemeenten hebben gemiddeld meer last van drugsgebruik- en handel dan elders in het land. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag publiceert. In Leeuwarden zegt bijna een derde van de inwoners weleens drugsgerelateerde activiteiten in de eigen woonwijk te zien, en één op de twintig heeft daar veel last van.
CBS heeft de ervaring van drugsoverlast onder inwoners van gemeenten met minstens 70.000 inwoners in 2016 vergeleken met 2013. Gemiddeld zei vorig jaar bijna 30 procent van de inwoners van die gemeenten weleens drugsgebruik of -handel te zien in de eigen woonwijk. Dat is vergelijkbaar met 2013. Zo’n 5 procent van de inwoners van de grote gemeenten gaf aan veel drugsoverlast te ervaren in eigen buurt.
Uit de cijfers blijkt dat inwoners in het zuiden van Nederland de meeste drugsoverlast ervaren. Van de top zes van gemeenten met de meeste overlast komen er vier uit Limburg, één uit Zuid-Holland (Rotterdam) en één uit Noord-Brabant, namelijk Roosendaal. Eén op de acht inwoners van deze stad zei in 2016 veel overlast te hebben ervaren van drugsgebruik of -handel in eigen wijk. Bijna de helft van de Roosendalers ziet weleens drugsgerelateerde praktijken in de buurt.
Aandacht
Drugsmisdaad heeft extra aandacht van de politie in Zuid-Nederland. Eerder deze maand meldden burgemeesters in Noord-Brabant en Limburg tegenover de NOS dat de politie en het Openbaar Ministerie (OM) tekortschieten in de strijd tegen de georganiseerde misdaad aldaar. Drugscriminaliteit is vaak gerelateerd aan georganiseerde misdaad.
De enige twee Friese gemeenten die in het onderzoek genoemd worden zijn Leeuwarden en Súdwest-Fryslân. In Leeuwarden zei in 2016 zo’n 29 procent van de geënquêteerden weleens drugsgebruik of -handel te hebben gesignaleerd in de eigen buurt. Dat is iets minder dan in 2013. Zo’n 18 procent van de inwoners van Súdwest-Fryslân zag in 2016 drugsgerelateerde activiteiten in de wijk. Dat is meer dan in 2013, toen dat percentage op 14 procent lag. Desalniettemin behoort Súdwest-Fryslân tot de grote gemeenten met het laagste aantal drugssignaleringen.
Zo’n een op de twintig inwoners van Leeuwarden, 5,2 procent, gaf vorig jaar aan veel overlast te ervaren van drugspraktijken. In 2013 was dat 3,6 procent. Het CBS tekent daarbij wel aan dat het een steekproef betreft, met een onzekerheidsmarge van respectievelijk 2,5 en 2,2 procent. Voor Súdwest-Fryslân zijn geen overlastcijfers gepubliceerd.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties