De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 19 april

Regiozaterdag, 22 juli 2017

Betonbommen aangetroffen in Noarderleech
Hallum - Twaalf betonbommen zijn afgelopen week uit het Noarderleech bij Hallum uit de grond gehaald in verband met de aanleg van een slenk. De slenk wordt vijftig meter breed en anderhalve kilometer lang. Een deel van het zoete water uit het gemaal dat momenteel bij Vijfhuizen wordt gebouwd stroomt straks via de slenk in de Waddenzee. Hierdoor ontstaat een overgang van zoet naar zout water wat gunstig is voor trekvissen.
In eerste instantie zijn alleen oefenbommen in het Noarderleech gevonden. Dit zijn betonnen bommen met een metalen omhulsel. Aan de zijkant van de bommen zitten uitsparingen waarin oorspronkelijk zuurcapsules waren bevestigd. ,,It soer soarge derfoar dat der reekwolken űnstienen as de bom de grűn rekke”, vertelt Eelke Rijpkema van It Fryske Gea. Het kweldergebied van It Fryske Gea werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gebruikt als oefenterrein. Bij de bunker in het kweldergebied lagen twee houten oefenschepen waarop Duitse vliegers die vanaf de vliegbasis in Leeuwarden kwamen bommen lieten vallen. Van deze houten oefenschepen is alleen een roestige windvaan teruggevonden met de vorm van een adelaar.
Tot nu toe zijn er alleen oefenbommen aangetroffen. De kans bestaat dat er ook bommen met explosieven in het gebied liggen. Zowel Duitse als geallieerde bommenwerpers lieten soms hun bommen los om gewicht kwijt te raken wanneer ze in de problemen kwamen.
De bommen worden door het bedrijf AVG Explosieven Opsporing uit het Limburgse Heijen verwijderd. ,,De komende week worden de bommen door de EOD onderzocht”, vertelt Mark Jochems van AVG. ,,De zuurcapsules kunnen schadelijke stoffen bevatten die onder andere brandwonden veroorzaken.” Een deel van de bommen wordt vernietigd. Daarnaast worden er een aantal bommen gereedgemaakt voor bezichtiging. Zo komt er een in het kweldercentrum bij Hallum en een in de bunker in het Noarderleech. Volgende week worden de laatste bommen die in het traject van de slenk liggen, verwijderd.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties