De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Hoofdartikelvrijdag, 21 juli 2017

Het belang van de rechtsgang
Dinsdag doet de rechtbank in Leeuwarden uitspraak in de zaak tegen de eigenaar van het pand op de Kelders in Leeuwarden, waar in oktober 2013 brand uitbrak. Door die brand en de sterke rookontwikkeling die daarbij plaatsvond, kwam een 24-jarige student om het leven. Ook werden vijf winkelpanden en elf appartementen boven de winkels verwoest.
Die rechtszaak is opmerkelijk. Aanvankelijk richtte het Openbaar Ministerie zich alleen op de veroorzaker van de brand, een toen 37-jarige inwoner van Drachten. Die werd uiteindelijk door de rechtbank vrijgesproken, omdat niet bewezen kon worden dat de man aanmerkelijk onvoorzichtig of onachtzaam had gehandeld.
Toen al was bij betrokkenen een gevoelen merkbaar dat hier niet de juiste persoon in het beklaagdenbankje zat. Natuurlijk, als de veroorzaker van de brand niet aan een gaskacheltje had gesleuteld, was de brand niet ontstaan. Maar die kon zo groot worden omdat het pand, zoals later vastgesteld werd door de Inspectie Veiligheid en Justitie, niet voldeed aan de minimale eisen van brandveiligheid. En dat is een verantwoordelijkheid van de pandeigenaar. Mede daardoor kon het vuur snel om zich grijpen en had het slachtoffer te weinig tijd om te vluchten.
Ook met dat rapport in handen voelde het OM weinig voor een rechtszaak tegen de pandeigenaar. Dat het nu toch zover is gekomen, is te danken aan de ouders van de student. Die wisten via een artikel 12 procedure vervolging af te dwingen. Ook dat is een verworvenheid van onze rechtstaat: als het OM weigert, kunnen ouders of andere slachtoffers met deze procedure toch vervolging afdwingen.
Het is goed dat het OM die handschoen ook serieus opgepakt heeft. Daardoor ligt er nu een strafeis bij de rechter, die er anders niet gekomen was. Ook als de rechters tot vrijspraak besluiten, schept dat duidelijkheid in deze zaak.
En wat die dinsdag ook zullen beslissen, duidelijk is dat deze zaak gevolgen heeft. Andere pandeigenaren, in Leeuwarden en ver daarbuiten, weten nu dat het niet naleven van regels op het gebied van brandveiligheid ook juridische gevolgen kan hebben. Voor huurders kan deze rechtszaak een reden zijn om hun eigen gehuurde pand of kamer eens goed onder ogen te nemen: is dat veilig bij brand? Voldoet dit wel aan de minimale eisen?
Maar ook is duidelijk dat, wat de uitspraak ook zal zijn, de echte slachtoffers niet in de beklaagdenbank zitten - al deed de bewuste pandeigenaar het tijdens de rechtszaak bijna geloven. Het echte slachtoffer is gestorven. Dat verdriet zullen zijn ouders, familie en vrienden hun leven lang verder voelen. De uitspraak van de rechter zal dat verdriet niet wegnemen. Maar wel kan het proces een gevoel van gerechtigheid geven.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties