De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 23 maart

Regiovrijdag, 21 juli 2017

Bekende boer als boegbeeld van provinciale moddercampagne
Leeuwarden - Dat een boer het boegbeeld moet worden voor de moddercampagne had gisteren toch wel de voorkeur van de meeste aanwezigen bij de vergadering van het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF).
Dit jaar wil het ROF boeren en loonwerkers met een campagne extra wijzen op de gevaren van de modder die hun trekkers in de oogsttijd op de wegen achterlaten. Vooral bij regenachtig weer worden de wegen spekglad, waardoor auto’s in de sloot kunnen belanden of fietsers onderuit kunnen gaan.
Wie de wegen bemoddert, moet zorgen dat ze weer schoon worden. Dat zijn oude regels die begin dit jaar nog eens zijn vastgelegd in een Fries modderprotocol.
De moddercampagne moet er niet alleen voor zorgen dat de regels worden nageleefd, maar ook begrip kweken bij medeweggebruikers dat landbouwwegen in de oogsttijd wel eens bemodderd kunnen zijn.
In Drenthe en Groningen wordt al een aantal jaren zo’n campagne gevoerd. Het ROF leert daar graag van.
Bekende Fries
Communicatiebureau Senza, dat de campagne voor ROF heeft ontworpen, denkt dat een bekende Fries, en liefst een boer, mooi als boegbeeld kan dienen. Boer en voormalig schaatser Ids Postma uit Dearsum zou volgens Senza een goede kandidaat zijn. Als alternatief werden nog Rintje Ritsma of de gebroeders Anker geopperd. Dat zijn echter geen boeren.
Een boer heeft voor Bram Bonnema, wethouder in Littenseradiel, de voorkeur. De meeste aanwezigen deelden gisteren zijn mening.
Minder tevreden was wethouder Houkje Rijpstra van Tytsjerksteradiel over het kleine aandeel Fries in de campagne. Alleen op Omrop Fryslân komt een Friestalige radiospot. ,,Hie de provinsje net tasein om it Frysk mear stypje te gean? Węrom net Frysktalige spandoeken?”
Dan ook graag spandoeken in het Stellingwerfs en het Bildts, vonden wethouder Jack Jongebloed van Weststellingwerf en Nel Haarsma van het Bildt. ,,Wy jouwe it troch oan it kampanjeburo”, beloofde ROF-secretaris Sipke van der Meulen.
De campagne gaat in september van start en kost iets meer dan 10.000 euro.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties