De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 21 maart

Regiovrijdag, 21 juli 2017

Tachtigjarige zet na 65 jaar de strooitractor aan de kant
Tzum - De gemeente Franekeradeel nam gisteren afscheid van haar meest toegewijde gladheidsbestrijder. ,,In de afgelopen 65 jaar heeft Hans Jorritsma nooit een oproep gemist”, vertelt Lourenske van der Kooij, assistent van burgemeester Eduard van Zuijlen. ,,Zelfs op zijn tachtigste verjaardag in januari ging hij eerst nog met de tractor op pad om zout te strooien voordat hij zijn jubileum vierde.”
Het afscheid kwam voor Jorritsma als een verrassing. ,,Ik wurd fansels wol wat âlder mar wie eins noch net fan doel om dermei op te hâlden.”
Vanwege de op handen zijnde fusie met de gemeenten het Bildt, Menameradiel en een deel van Littenseradiel, per 1 januari aanstaande, besloot Franekeradeel alvast afscheid te nemen van Jorritsma. ,,De rűte dy’t Jorritsma ried wurdt útwreide mei fjouwer doarpen út Littenseradiel”, legt gladheidscoördinator Jan van der Tol uit. ,,De rűte soe fiersten te grut wurde foar Jorritsma, want hy moast no al in kear faker sâlt ynlade as de oare struiers. De dyken moatte eins yn twa oant trije oeren skjin węze.”
Jorritsma ging na de lagere school aan het werk bij het loonbedrijf van zijn vader. Hij werd al vanaf zijn vijftiende door de gemeente Franekeradeel ingehuurd om sneeuw te schuiven en zout te strooien in het zuidoosten van de gemeente. Hij heeft altijd dezelfde route gehouden.
In de beginjaren werd er nog met de hand zand gestrooid in plaats van zout vanuit een open trekker. ,,Dat wie by tiden glűpende kâld”, herinnert hij zich.
Later werd het zout via een kunstmeststrooier over de weg verspreid. Tegenwoordig heeft Jorritsma een echte zoutstrooier en een moderne tractor met een cabine.
Jorritsma is altijd in Tzum blijven wonen en heeft later het loonbedrijf van zijn vader overgenomen. Daarnaast had hij een paar schapen om zijn inkomen aan te vullen. Hij was op het laatst de enige strooier die van buiten werd ingehuurd. De overige routes werden door werknemers van de gemeente gestrooid. Van der Tol: ,,De rűte fan Jorritsma wurdt oernaam troch Omrin. Dy fersoarge it sâltstruien al yn de gemeente Littenseradiel. It is noch net bekend hoe’t it sâltstruien organisearre wurdt yn de nije gemeente Waadhoeke.”
In noodgevallen kan ook de nieuwe gemeente rekenen op de hulp van Jorritsma. ,,Ik hâld it struiark en de skower, dus se kinne my altyd wer freegje.”
Als bedankje kreeg hij van de medewerkers van de buitendienst een speelgoedtractor. ,,Dęr kin myn pakesizzer fan trije moai mei boartsje.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties