De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 19 maart

Regiowoensdag, 19 juli 2017

REC hoeft geen hogere pijp
Harlingen - Een hogere schoorsteenpijp voor de Reststoffen Energiecentrale (REC) in Harlingen is niet nodig. De uitstoot van de afvaloven blijft binnen de toegestane waarden voor schadelijke stoffen. Slechts in een ernstig worst case scenario - bij een grote storing en met ongunstige weersomstandigheden - kan de uitstoot een aantal uren boven of vlakbij de toegestane waarden liggen. De kans daarop is echter gering.
Dat concludeert onderzoeksbureau Witteveen en Bos na analyse van de pluim met schadelijke stoffen die uit de schoorsteen komt. Daarbij is zowel gekeken naar het ‘gedrag’ van deze pluim - waar gaat hij heen en slaat hij neer - als de hoeveelheid schadelijke stoffen die erin voorkomen. Stikstofoxiden bleken het gevaarlijkste, aldus Witteveen en Bos.
Ook als de pluim neerslaat op de grond - wat soms goed zichtbaar is - is de concentratie schadelijke stoffen daarin zeer laag, zegt het rapport. Klachten van omwonenden over een incidenteel zure, prikkelende lucht kunnen daardoor niet verklaard worden. Bij reguliere bedrijfsvoering - dus zonder storing - is het dan ook ‘uitgesloten’ dat de zogenoemde VRW-waarden (waarden waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn) worden benaderd, concludeert het rapport.
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de provincie Fryslân. Die wilde weten of een schoorsteenverhoging bij de REC nodig is. Actiegroepen, omwonenden en enkele Harlinger politici hebben daarvoor herhaaldelijk gepleit.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties