De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 17 maart

Hoofdartikelwoensdag, 19 juli 2017

De grote kloof tussen campagne en formatie
Soms lijkt het wel alsof deze formatie alleen draait om de medisch-ethische kwesties waar vooral D66 en ChristenUnie zoveel over verschillen. Dat komt uiteraard door de verkiezingscampagne waar deze onderwerpen, en dan die over euthanasie bij het zogeheten ‘voltooid leven’, veel terug kwamen. D66 ging het afgelopen jaar de boer op met allerlei spraakmakende wetsvoorstellen, waarvan ChristenUnie luid en duidelijk liet weten er zeer op tegen te zijn. Sterker nog, over dat D66 hulp bij zelfdoding bij ‘voltooid leven’ wil legaliseren zei ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers dat hij dat niet gaat meemaken.
Over dit meningsverschil moet nu een gezamenlijk paragraaf geschreven worden waar beide partijen zich goed bij kunnen voelen.
Maar het is niet alsof dit het enige is waarover stevig onderhandeld zal moeten worden. Zo is er natuurlijk het migratievraagstuk, waar de onderhandelingen met GroenLinks twee keer op vastgelopen zijn. En ook is de manier waarop Nederland moet gaan voldoen aan de klimaatdoelstellingen in het Akkoord van Parijs een heet hangijzer. Daarover denken VVD en CDA heel anders dan D66 en ChristenUnie.
En dan zijn er nog andere grote onderwerpen die nu op tafel liggen bij de formatie. Het huidige, demissionaire kabinet schoof de broodnodige hervorming van het belastingstelsel al door. Daarbij valt niet voorbij te gaan aan de positie van de veelgeplaagde Belastingdienst. Ook het pensioenstelsel is volgens veel deskundigen toe aan groot onderhoud. Dan is er nog de kwestie arbeidsmarkt: hoe de grote verschillen tussen werknemers met een vast contract en zzp’ers valt te overbruggen.
Dan moet het komende kabinet een visie ontwikkelen over wat de positie is van Nederland binnen de Europese Unie, nu onze belangrijke bondgenoot, het Verenigd Koninkrijk, de unie gaat verlaten. Ook voor buiten de EU moeten er knopen doorgehakt worden, bijvoorbeeld over hoe de toekomst van onze krijgsmacht eruit moet zien.
En dan is er nog een diepere vraag die oud-informateur Herman Tjeenk Willink in zijn eindrapport opwierp: dat door jarenlange bezuinigingen, herstructureringen en privatiseringen de overheid niet meer in staat is om de taken zo uit te voeren als wordt gepretendeerd. Waardoor het vertrouwen van de burger in de overheid tanende is en tot frustraties leidt.
Dit is nog maar een greep van de problemen die bij deze onderhandelingen op tafel liggen. En het gekke is dat bijna geen van deze punten echt onderwerp van debat in de verkiezingscampagne is geweest. Zo kan er straks een kabinet komen dat werk maakt van onderwerpen waar kiezers zich eigenlijk niet echt over uitgesproken hebben.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties