De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 24 april

Economiedinsdag, 18 juli 2017

Met houtwal meer landbouwopbrengst
Leeuwarden - Boeren die zorgen voor het behoud van houtwallen en andere landschapselementen profiteren daar met hun gewassen van. Die groeien beter en zijn beter bestand tegen ziekten en plagen. Dat valt te lezen in het rapport Maatregelen natuurinclusieve landbouw van het Louis Bolk Instituut en Wageningen UR.
De landschapselementen vormen een cruciale schakel, melden de opstellers van het rapport. ‘Voor zowel natuurlijke vijanden van plaaginsecten als bestuivers vormen ze een bron van voedsel, nestgelegenheid of schuilplaats. De natuurlijke vijanden kunnen er overwinteren.’
Doordat de houtige landschapselementen eerder bloeien, kunnen de natuurlijke vijanden van de plaaginsecten hun populatie alvast opbouwen voordat de gewassen in het veld opkomen. ‘Wanneer het gewas begint te groeien op de akker is er voldoende potentieel aan natuurlijke vijanden om de plaagpopulaties te onderdrukken’, stellen de onderzoekers.
Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 18 juli.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties