De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 22 april

Regiowoensdag, 12 juli 2017

Treinvervoer in Noorden blijft bij Arriva
Leeuwarden - Arriva blijft het treinvervoer verzorgen in Groningen en Fryslân. Het bedrijf schreef zich als enige in voor de concessie van 2020-2035.
Alhoewel gedeputeerde Johannes Kramer het jammer vindt dat de provincies niets te kiezen hadden (,,mei sokke wichtige saken is it moai ast net ôfhinklik bist fan ien partij”), is hij blij met het aanbod dat Arriva heeft neergelegd. ,,Wy krije mear as dat we frege hawwe.”
Zo komen er achttien ,,hagelnije” treinen en worden de 51 huidige treinen gemoderniseerd. De treinen gaan rijden op organische diesel. ,,Dat wurdt makke fan itensresten. Soest it sels drinke kinne.” Verder wordt de energie die vrijkomt bij het remmen opgeslagen en gebruikt bij het optrekken, zodat de treinen een stuk stiller worden. De treinen kunnen op termijn zelfs aangepast worden voor elektrisch rijden als dat op termijn een optie wordt.
Ook nieuw is dat de treinstellen een telsysteem krijgen, waarbij mensen op het raam kunnen zien of er nog plaats is in de coupé. ,,Dan komt der in giel flak te stean. Echt hiel handich, hiene se earder betinke moatten.”
Waar Kramer ook erg blij mee is, zijn de 30 procent extra zitplaatsen voor de treinritten tussen Groningen en Leeuwarden. ,,No moatte minsken gauris stean op dat trajekt.” Arriva zet op zondag zes extra treinen in tussen Harlingen en Leeuwarden en voortaan ook na tien uur ’s avonds richting Stavoren. ,,Foar de Súdwest-hoeke is dit hiel wichtich.”
Wel gewenst, maar niet als harde eis, is de nachttrein. Op de donderdagen en vrijdagen rijdt Arriva aansluitend op de laatste trein van de NS vanuit Zwolle om respectievelijk 2.20 uur en 3.20 uur vanuit Groningen naar Leeuwarden.
Arriva krijgt per jaar 28 miljoen euro voor het treinvervoer. ,,En dat is eksklusyf de kaartferkeap.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties