De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Regiowoensdag, 12 juli 2017

Huisbaas beschuldigd inzake brand Kelders
Leeuwarden - Pandeigenaar Wyb Feddema is schuldig aan dood door schuld als verhuurder van een pand aan De Kelders in Leeuwarden, vindt het Openbaar Ministerie (OM). Feddema moet een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd krijgen van drie maanden met een proeftijd van twee jaar, volgens officier van justitie Sanne Kromdijk.
De eis is opmerkelijk omdat het Openbaar Ministerie in eerste instantie afzag van vervolging van Feddema en zich alleen richtte op de veroorzaker van de brand. Nadat de ouders van het dodelijk slachtoffer een artikel12-procedure opstartten, gaf het gerechtshof het OM alsnog opdracht om Feddema te vervolgen.
Op 19 oktober 2013 ontstond brand in een winkelpand aan De Kelders, het vuur breidde zich snel uit. Vijf winkelpanden en elf appartementen boven de winkels werden verwoest, een 24-jarige student kwam om het leven omdat hij zich niet op tijd in veiligheid kon brengen.
Feddema kocht het pand in 1997. Verbouwingen heeft hij sinds die tijd niet doorgevoerd, noch heeft hij ooit een onderzoek naar de brandveiligheid van zijn pand laten uitvoeren. Ook niet na het bouwbesluit van 2012 waarin de regels werden aangescherpt. Volgens Feddema had hij bij de aankoop in 1997 wel een bouwinspecteur van de gemeente Leeuwarden gevraagd om ‘het pand eens te bekijken’. Die zou dat volgens Feddema hebben gedaan en de kwaliteit en veiligheid van het pand als goed te hebben beoordeeld. Alleen, de betreffende ambtenaar ontkent ooit in het pand van Feddema zijn geweest. Ook zijn er geen documenten die de bewering van de pandeigenaar kunnen bewijzen.
Wel ligt er een rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie waarin wordt gesteld dat het pand van Feddema niet voldeed aan de bouwvergunning uit 1985 en het Bouwbesluit van 2012. Zo ontbrak er een brandwerende muur op de begane grond, ontbraken er horizontale scheidingen tussen de verdiepingen en waren er gaten en openingen waardoor de rook zich bij de brand snel kon verspreiden. ‘Het pand voldoet niet aan de minimale eisen van brandveiligheid’, zo concludeerde de inspectie in het rapport.
Het Openbaar Ministerie sprak voor het nieuwe onderzoek met diverse (voormalige) huurders van Feddema. Verschillende van hen verklaarden dat ze Feddema geregeld aanspraken op de gebrekkige brandveiligheid van het pand. En op achterstallig onderhoud en gebreken aan het gebouw. Feddema zou daarop niet zijn ingegaan, of hebben gereageerd. Toen rechter Willem Sikkema hem hier mee confronteerde, koos Feddema voor de aanval. Een van de ondervraagde huurders beschuldigde hij van stemmingmakerij. Over veiligheid was volgens Feddema ‘niet in die mate gesproken als u nu schetst’.
Meer vandaag in het Friesch Dagblad

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties