De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Hoofdartikelmaandag, 10 juli 2017

Bouwtoezicht is een taak van de overheid
De toezicht op de bouw van nieuwe woningen blijft voorlopig nog even bij de gemeenten. Tegen de zin van het kabinet dat dit wilde privatiseren. Maar de Eerste Kamer had vorige week dusdanig veel vragen bij dit wetsvoorstel, dat demissionair minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken de invoering van de wet opschortte. Het kabinet zal er nog een keer naar kijken. Daarom blijft de toezicht op de bouw van woningen en andere gebouwen in elk geval tot 1 januari 2019 in handen van de gemeenten en niet van private bouwtechnische bureaus.
Het is te hopen dat een volgend kabinet het wetsvoorstel geheel in de prullenmand gooit. De reden is simpel: bouwtoezicht gaat over veiligheid en veiligheid is geen taak voor de markt, maar van de overheid. Inspectiediensten die toezien op de veiligheid op de werkvloer, in de zorg of op het spoor zijn ook overheidsdiensten.
Dat veiligheid een overheidstaak is, is een klassieke visie op waar de overheid voor staat. Klassieke liberalen spraken al van de nachtwakersstaat. De overheid hoort in die visie niet te groot te zijn en moet geen taken ontplooien die ook door de markt uitstekend in te vullen zijn. De overheid moet alleen, als een soort nachtwaker, er op toezien dat burgers geen gevaar lopen. En als dat wel zo is moet er ingegrepen worden en moeten zo nodig sancties uitgedeeld worden.
Deze negentiende-eeuwse visie ging natuurlijk alleen uit van criminaliteit en militaire dreiging van andere staten, waarbij de overheid politie en leger behoorde in te zetten. Maar al snel werden er eind negentiende eeuw regels gesteld aan bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, onderwijs of woningen. Daarbij hoorden ook overheidsfunctionarissen die toezicht hielden op deze regels.
Waarom zouden private partijen dit niet kunnen doen? De reden is heel simpel. De private sector draait op het maken van omzet en winst. Als dat in de problemen komt, moet er gesneden worden in de kosten. Een overheidsdienst is er, idealiter, alleen voor het maken en handhaven van beleid. Als, zoals het plan is in de wet die nu geparkeerd is door de senaat, de private toezichthouder ook nog eens worden betaald door de opdrachtgever is er geen onafhankelijk toezicht.
Wellicht was de politieke druk niet zo groot geworden zonder de dramatische brand in de Londense flat Grenfell Tower. Door het gebruik van niet-brandwerende gevelplaten stond de torenflat in mum van tijd in lichterlaaie. Of de brand voorkomen had kunnen worden met niet-privaat bouwtoezicht moet nog blijken. Wel is duidelijk dat bij de verbouwing van de flat het drukken van de kosten belangrijker is geweest dan de veiligheid van de bewoners.
De dramatische gebeurtenissen in Groot-BrittanniŽ, waar men over het algemeen nog meer geprivatiseerd heeft dan in Nederland, zijn een goede spiegel voor ons land. We moeten erkennen dat de vrije markt tot veel in staat is, maar ook veel niet kan.
Nederlandse burgers mogen er op vertrouwen dat zij wonen en werken in gebouwen die voldoen aan alle eisen die aan nieuwbouw worden gesteld. Dat is in het algemeen belang. En het algemeen belang moet in handen liggen van overheden.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties