De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Regiovrijdag, 7 juli 2017

‘Brandveiligheid in veestallen moet beter’
Drachten - De brandveiligheid in veestallen moet beter. Gemeenten moeten bij nieuwbouw meer eisen stellen, zodat de overlevingskans van het vee bij een brand groter wordt. Dat vindt wethouder Ron van der Leck van Smallingerland. Hij gaat kijken in hoeverre hij hier meer aan kan doen bij de vergunningverlening.
,,Voor bedrijven, winkels, horeca en woningen gelden strenge eisen op het gebied van brandveiligheid”, zegt de D66-wethouder. ,,Maar in de huidige bouwvoorschriften voor stallen wordt daar op geen enkele manier over gerept.”
Dat stoort Van der Leck telkens weer, zegt hij, zeker als hij leest dat een stal is uitgebrand en alle levende koeien, varkens of andere dieren zijn omgekomen. ,,Voor iedereen hebben we de brandveiligheid goed geregeld, maar alleen voor de dieren niet. Wanneer doen we met z’n allen daar eens iets aan?”
De wethouder zegt dat de gemeente zich moet houden aan het Bouwbesluit. ,,Ik zou wel meer middelen in handen willen hebben. Je kunt denken aan het verplichten van een sprinklerinstallatie, werken met compartimentering of het creëren van vluchtroutes.”
In Smallingerland waren overigens recent geen grote stalbranden. ,,Maar het kan vandaag ook hier gebeuren.”
Van der Leck gaat nu onderzoeken of er echt geen enkele mogelijkheid is voor aanvullende eisen. Hij hoopt daar na de zomer duidelijkheid over te hebben.
Als extra eisen echt niet mogelijk blijken, wil de wethouder over het onderwerp in gesprek met boerenorganisatie LTO Noord. Mogelijk wendt hij zich ook tot het rijk.
LTO Noord kwam gisteren niet met een reactie.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties