De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 20 maart

Regiodonderdag, 6 juli 2017

De schoolbestuurder kan nu ook worden aangesproken
Buitenpost - Minder nadruk op toetsresultaten en een inspectie die meer dan voorheen meedenkt. Bij het vernieuwde onderwijstoezicht moeten basisscholen meer ruimte krijgen om hun onderwijs zelf in te richten. Bij ‘proefkoepel’ Noventa zijn ze positief.
De afgelopen jaren was er vooral aandacht voor het verbeteren van zwakke en zeer zwakke scholen, zegt Jan-Willem Swane van de Onderwijsinspectie. Inspecteurs keken daarbij in het bijzonder naar toetsresultaten. ,,Dat heeft zeker een positief effect gehad, want het percentage zwakke en zeer zwakke scholen is gedaald van 10 naar 2. Maar er was ook een negatief effect. Iedereen dacht bijna alleen aan taal en rekenen, toetsen en eindresultaten. En een ander nadeel is dat het toezicht niets opleverde voor scholen die geen risico’s kenden op dit gebied.”
Dat laatste moet nu dus veranderen. ,,We gaan veel meer het gesprek aan over de ambities van de scholen. Daarbij kun je bijvoorbeeld ook denken aan de tevredenheid van leerlingen en ouders.” Ook is er meer aandacht voor niet-kennisgerelateerde aspecten van het onderwijs, zoals kunstzinnige vakken. ,,Vervolgens kijken we of die ambitie passend is en of we die terugzien op de scholen.”
Een belangrijke verandering is dat het schoolbestuur het eerste aanspreekpunt wordt, en niet meer de individuele scholen. Vanaf komend schooljaar gaat de inspectie eerst in gesprek met het bestuur. Pas daarna worden enkele scholen uitgekozen voor een inspectiebezoek.
Lees het hele artikel in de papieren krant van 6 juli 2017.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties