De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 17 maart

Regiovrijdag, 30 juni 2017

Noord-Nederland krijgt eigen klimaattop
Groningen - De drie noordelijke provincies organiseren op 9 november een klimaattop in Groningen voor de eigen regio. Op de bijeenkomst worden tussen de driehonderd en de vijfhonderd gasten verwacht die betrokken zijn bij klimaatverbetering in het Noorden.
,,Je kunt hierbij denken aan woningbouwcoöperaties die hun woningen verduurzamen en vervoersbedrijven die voor hun voertuigen gebruik maken van elektrische motoren”, vertelt Rein Brouwer van de provincie Drenthe. ,,Maar ook burgerinitiatieven zoals zonnecoöperaties kunnen aanschuiven.”
De top is een regionaal vervolg op de nationale klimaattop die vorig jaar in Rotterdam gehouden werd. Tijdens deze top werden tussen vertegenwoordigers van overheidsorganen en betrokkenen uit het bedrijfsleven afspraken gemaakt over het realiseren van de klimaatafspraken van Parijs die een jaar eerder gemaakt werden. Dit behelst onder andere het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal twee graden Celsius. Daarnaast streeft Nederland ernaar om in 2050 klimaatneutraal te zijn.
Afgevaardigden uit de drie noordelijke provincies besloten tijdens de landelijke top om een eigen top in de regio te houden om de klimaatdoelen te realiseren. Per regio zijn er verschillende ambities als het gaat om klimaatverandering. Zo willen de Waddeneilanden in 2020 klimaatneutraal zijn en hebben verschillende organisaties zoals Wetterskip Fryslân de ambitie om dit in 2030 te realiseren. Overigens verschuift deze planning in sommige gevallen ook. Zo kwam de gemeente Kollumerland in 2014 tot de conclusie dat het niet haalbaar was om in 2020 klimaatneutraal te zijn.
Al Gore
De organisatie heeft voor de klimaattop in Groningen verschillende sprekers uitgenodigd om de conferentie mee te beginnen. ,,Zij moeten inspirerende voorbeelden geven en de aanwezigen laten nadenken over de zaken die zij nu al doen op het gebied van energiebesparing.” Vervolgens wordt er geïnventariseerd wat er nodig is om de klimaatdoelen te behalen.
Brouwer kon nog niet aangeven welke sprekers er aanwezig zijn. ,,We wilden in eerste instantie de Amerikaanse klimaatgoeroe Al Gore vragen, maar toen we zijn tarief zagen, besloten we daar toch maar van af te zien. We kiezen nu voor landelijke coryfeeën.” Hierbij kan gedacht worden aan onder anderen astronaut André Kuipers.
Energy Academy
De klimaattop wordt in de Energy Academy van de Rijksuniversiteit Groningen gehouden, die op 17 mei is geopend. In de Academy werken het bedrijfsleven en de wetenschap samen aan onderzoek en innovatie op het gebied van energie. Het bouwwerk heeft een oppervlakte van 15.000 vierkante meter. Het dak wordt binnenkort volledig bedekt met zonnepanelen.
Het is nog niet bekend of de noordelijke klimaattop een vervolg krijgt. ,,We wachten in eerste instantie de uitkomsten van de top af.” Het is de eerste keer dat een dergelijke klimaattop door verschillende provincies samen wordt georganiseerd.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties