De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 19 april

Hoofdartikelvrijdag, 30 juni 2017

Waar blijft de regie over zonneparken?
Nog maar enkele jaren geleden woedde in Fryslân een hevige discussie over windenergie en de plaatsing van windmolens. Voor- en tegenstanders streden soms op het scherpst van de snede met elkaar over de plek waar de molens moesten komen: verspreid of in clusters op het land of in het water.
Zo groot als de onrust die er toen in de provincie was, is de huidige ophef over de eventuele komst van zonneparken nog niet. Wel is het plaatselijke protest groot: zie het verzet dat in maart opstak in een dorp als Wirdum tegen de komst van een zonnepark van 41 hectare. Dat plan is inmiddels ingetrokken.
Zie ook het verzet in Ooststellingwerf tegen de komst van zonneparken bij Donkerbroek, Haulerwijk, recreatiegebied Appelscha Hoog en langs de Houtwal in Oosterwolde. Die laatste locatie werd voorlopig geschrapt uit de plannen en de kritiek op de gebrekkige communicatie vanuit de gemeente leidde in april zelfs tot het aftreden van VVD-wethouder Hans Welle.
Eenzelfde soort kritiek op de communicatie over de plannen voor zonneparken in de gemeente Heerenveen leidde daar al tot een koerswijziging. Waar aanvankelijk de verantwoordelijkheid voor het informeren van burgers over plannen voor zonnepanelen bij de projectontwikkelaars was gelegd - in het eigen Beleidskader zonneparken - nam de gemeente die regie over. Dat gebeurde nadat omwonenden zich bij het plan voor zonnepanelen in de oksel van het klaverblad A7/A32 onvoldoende geïnformeerd voelden door projectontwikkelaar Zonel BV.
Deze voorbeelden laten zien dat het aan de communicatie rond de komst van zonneparken nog wel eens schort. Te vaak laat de gemeente de regie van de informatievoorziening over aan een marktpartij. Bedrijven die hun eigen projecten willen realiseren, zijn echter niet gebaat bij volledige transparantie en burgerinspraak vanaf het begin. Die zitten niet te wachten op slepende (bezwaar)procedures en informeren burgers het liefst in een zo laat mogelijk stadium met een zo compleet mogelijk plan en met zo min mogelijk pottenkijkers erbij.
Het gevolg: burgers vernemen de plannen voor hun buurt pas door een vergunningaanvraag of via de media en voelen zich overvallen. Dat is de keerzijde van het terugtreden van de overheid en de (gedeeltelijke) deregulering. Hier blijkt dat het zo goed mogelijk informeren van burgers niet zonder meer overgelaten kan worden aan marktpartijen.
De gemeente Heerenveen beseft dat en heeft duidelijke stappen genomen om de eigen burgers in deze zaken te beschermen. Dat is alvast een goede zaak. Te hopen valt dat ook andere gemeenten in Fryslân duidelijker de regie op zich nemen als het gaat om de komst van grote zonneparken. Want dat zonne-energie nodig is in een transitie naar schone energie staat niet ter discussie. Maar wel moet voorkomen worden dat de regels onduidelijk zijn of dat burgers overvallen worden door plannen van projectontwikkelaars.
Wellicht kan dan ook voorkomen worden dat de discussie over zonneparken ooit zo hevig en fel wordt gevoerd als die over windmolens.
Die discussie spleet de Friese samenleving. Laat dat bij deze discussie niet gebeuren.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties