De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 17 maart

Regiomaandag, 26 juni 2017

Tien trekkers maken strandtoernooi mogelijk
Ee - Met een konvooi van tien trekkers en vrachtwagens werd zaterdagochtend tweehonderd kuub zand naar Ee vervoerd. Op het parkeerterrein van het sportterrein ligt nu een enorme bult zand. Vandaag wordt het zand uitgevlakt, zodat Ee er vanaf donderdag het eerste beachsporttoernooi kan houden.
Het beachsporttoernooi is een gezamenlijk initiatief van de plaatselijke voetbal-, tennis-, kaats- en volleybalverenigingen. Veel sportverenigingen houden een eigen open dag. ,,Mar dan komt der in hantsjefol minsken op ôf", weet Klaas Sipma, voorzitter van de voetbalvereniging. Vorig jaar hebben de vier sportorganisaties voor het eerst een gezamenlijke kennismakingsdag gehouden voor de jeugd. Iedereen kon twintig minuten aan elke sport proeven. Voor de tennisclub was het de redding. ,,De feriening wie op stjerren nei dea. No binne der safolle jeugdleden, dat se sels in jeugdtrainer ynhiere koene. En ek de keatsferiening hat in soad nije leden krigen. Der binne no hast mear jeugdleden as senioaren."
Het succes smaakte naar meer en de clubs bedachten een manier om nóg meer mensen te trekken. Toen Sipma op de vergadering van Plaatselijk Belang het idee bekendmaakte en opperde dat het nog wel een lastige klus zou worden het zand naar Ee te krijgen, meldde zich al snel een lokale boer. ,,Hy kaam nei de fergadering by my en sei: dat regelje ik wol."
En zo stonden er zaterdag tien trekkers en vrachtwagens klaar voor een ritje Ee-Surhuizum en terug.
Ook voor al die andere klussen was het geen probleem om vrijwilligers te werven. ,,Wy hiene santich minsken en dêrfoar hoegden we mar 71 tillefoantsjes te dwaan. Op ien nei woe en koe eltsenien meidwaan."
Het sporttoernooi wordt gesponsord door de Rabobank. De NAM gaf ook subsidie. Het toernooi begint donderdag met voetbaltoernooitjes en tenniswedstrijden. ,,Der ha al safolle minsken har opjûn dat we se no net iens mear talitte kinne."
De dag erna is het zand voor de kaatsers. Zaterdagmiddag staat het beachvolleybal gepland. Zaterdagochtend kan de jeugd een van de vier sporten uitproberen.
En daarna moet het zand weer worden opgeruimd. De boeren die het zand hebben opgehaald, zorgen er ook weer voor dat het sportterrein weer netjes wordt afgeleverd. Het zand kan niet terug naar het depot en dat mogen de boeren daarom houden, bij wijze van dank en als vergoeding voor de kosten die ze hebben gemaakt. ,,Dat kinne se fêst noch wolris brûke om in daam of sa op te heegjen."
Of het beachtoernooi een jaarlijks terugkerend festijn wordt, betwijfelt Sipma. ,,Dy gearwurking bliuwt, mar faaks komme we takom jier mei wer hiel wat oars."

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties