De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 20 maart

Regiodonderdag, 22 juni 2017

Staten geven extra miljoenen aan LF2018
Leeuwarden - Provinciale Staten trekken ruim vijf miljoen extra uit voor Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018). Een ruime meerderheid stemde gisteren in met het voorstel van Gedeputeerde Staten om de financiële problemen bij LF2018 op te lossen. Drie weken geleden maakten de provincie, de gemeente Leeuwarden en de stichting LF2018 bekend dat er tekorten waren bij de organisatie. Als die tekorten niet zouden worden aangevuld, dan dreigden grote publieksevenementen niet door te gaan en zou er mogelijk een cultureel 'B’-programma dreigen te ontstaan.
,,De kans voor 2018 komt maar één keer voorbij, dat kan je alleen maar goed doen", zei Johan Tjalsma van het CDA, daarmee aangevend dat zijn partij akkoord was met de extra financiële steun. In een rap tempo stemden daarna ook de PvdA en de VVD met het voorstel in. Al liet Avine Fokkens van de VVD wel weten dat ze het gevoel had 'met de rug tegen de muur te staan’.
<cci:TypographyTag class="character" displayname="TypographyTag(1)" name="TypographyTag1">In iets andere bewoordingen sloot ook de FNP zich bij de voorgaande partijen aan. ,,Wy wrakselje, want der liket te rom begrutte te węzen en dat jildt ek foar de stjoering op it jild", stelde Corlienke de Jong van de FNP in Provinciale Staten. Ook D66 en de ChristenUnie lieten zich in soortgelijke bewoordingen uit. ,,We kinne net oars as dit jild beskikber stelle", zei CU-fractievoorzitter Wiebo de Vries.</cci:TypographyTag>
De Socialistische Partij stelde een voorwaarde aan de steun. De partij diende een motie in met het CDA, de VVD, FNP en FFP, samen goed voor een meerderheid. Met de motie dwingt de partij Gedeputeerde Staten een onderzoek op te zetten naar het effectief inzetten van grote bedragen gemeenschapsgeld voor projecten die op afstand zijn gezet van het provinciaal bestuur, zoals LF2018 maar in het verleden ook Thialf.
In ruil voor de financiële steun neemt de provincie bepaalde taken van LF2018 over, zoals het realiseren van de elf fonteinen. Maar ook zal er meer ingezet worden op marketing en het vinden van sponsoren.
Door het akkoord van Provinciale Staten wordt er nu 875.000 euro in marketing gestoken en komt er een half miljoen vrij voor het legacy-programma. Een bedrag van 875.000 euro wordt beschikbaar gesteld om het dekkingstekort van LF2018 te dichten. Drie miljoen euro wordt gereserveerd voor eventuele risico’s en tegenvallers.
Gemeentelijke steun
Volgende week buigt de gemeenteraad van Leeuwarden zich over een voorstel om ook extra geld in LF2018 te steken. De gemeente Leeuwarden moet een extra bedrag van in totaal 2,3 miljoen op tafel leggen.
De totale investering van de provincie komt met de gisteren toegezegde steun op ruim 21 miljoen euro. De gemeente Leeuwarden betaalt, wanneer ze instemt met de extra miljoenen, ruim tien miljoen euro.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties