De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 23 maart

Economiedonderdag, 22 juni 2017

Vissers hopen dat rechter alsnog subsidies toekent
Emmeloord - De visserijsector daagt vandaag en de komende tijd in verschillende rechtszaken het ministerie van Economische Zaken, om alsnog het recht op subsidies te halen. Volgens de Nederlandse Vissersbond hebben het ministerie, en de uitvoeringsorganisatie RVO, ten onrechte subsidies aan visserijprojecten niet verstrekt of achteraf ingetrokken.
Tot eind 2015 maakten vissers, aan de sector gelieerde stichtingen en de Nederlandse Vissersbond gebruik van subsidies uit het Europese visserijfonds. Wetenschappelijk onderzoek naar visstanden en investeringen in duurzame innovaties als brandstofbesparing en verminderde bodemberoering werden er (deels) mee bekostigd. Vandaag staat zodoende ook de Stichting Historische Visserij Zoutkamp voor het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.
,,Een groot deel van eerder toegekende subsidies is niet uitbetaald. Dat is een financiële strop voor de sector. We hopen dat de rechter de zaken alsnog in ons voordeel beslecht", zegt Egbert van der Tuin van de Nederlandse Vissersbond.
Volgens Van der Tuin hebben subsidievragers zich gehouden aan voorwaarden die de RVO opstelde. Toen Brussel vond dat Nederland te ruimhartig geld verstrekte en ons land werd teruggefloten, zouden de regels ineens veel strikter zijn toegepast. ,,Er is door visserijorganisaties altijd te goeder trouw gehandeld. We hebben in goed overleg de aanvragen voor subsidie gedaan en de benodigde gegevens aangeleverd. Maar later werd ineens aanvullende informatie tot in detail gevraagd en dat kon niet altijd meer worden geleverd."
Zo was volgens Van der Tuin het voor de RVO eerst voldoende dat door subsidievragers ingehuurde partijen een factuur voor werkzaamheden stuurden. Die werd beoordeeld. Later moesten die ingehuurde partijen toch ook een urenregistratie overleggen. ,,Als je dat op tijd weet, houd je je urenregistratie bij. Maar achteraf kan je moeilijk terughalen wat je op welk uur hebt gedaan", zegt Van der Tuin. De RVO oordeelde dat het niet goed kon nagaan of kosten wel projectgerelateerd waren.
Als het College van Beroep de vissers in het ongelijk stelt, kan dat desastreuze gevolgen hebben. ,,Er is aan de sector in zijn geheel voor miljoenen aan subsidie niet uitgekeerd of teruggevorderd. Het gaat bij individuele vissersbedrijven soms om tonnen euro’s. Als de uitspraken negatief uitpakken zullen er bedrijven omvallen, want kosten zijn al gemaakt." De betrokken visserijorganisaties zitten verspreid door het land.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties