De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 21 maart

Regiodonderdag, 22 juni 2017

Groenleven wil zonnepark bij Oosterwolde
Oosterwolde - Het Heerenveense bedrijf Herbo Groenleven wil bij Oosterwolde langs de N381 een enorm zonnepanelenveld aanleggen van veertig hectare, oftewel de omvang van zo’n tachtig voetbalvelden. Het zou met afstand het grootste zonnepanelenveld van Fryslân worden. Het beoogde park wordt zo’n zes tot zeven keer groter dan het zonnepark op Ameland, dat bij de opening vorig jaar nog de grootste zonneweide van Nederland was.
Voor het zonnepark wil Groenleven agrarische gronden pachten. Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf wil onder bepaalde voorwaarden medewerking verlenen. Het college wil het bestemmingsplan er tijdelijk voor aanpassen, voor een periode van tien jaar. Instemming van de gemeenteraad is dan niet nodig, staat in het collegebesluit. Op het veld zou voor veertig megawattuur aan zonne-energie kunnen worden opgewekt. Daarmee kunnen zo’n twaalfduizend huishoudens van stroom worden voorzien. Op dit moment is een zonnepark van zo’n 32 hectare bij Delfzijl het grootste van Nederland, maar er liggen al plannen voor veel grotere parken.
Het zonnepark bij Oosterwolde zou ten zuidoosten van het bedrijf Ecostyle op het duurzame bedrijventerrein Ecomunitypark moeten verrijzen. Groenleven heeft de benodigde rijkssubsidie aangevraagd, maar nog niet binnen. Daarvoor is eerst nodig dat de gemeente medewerking aan het initiatief verleent, vermoedt de gemeente. Vergunningverlening voor de aanleg van het park is versoepeld doordat Ooststellingwerf onder de Crisis- en Herstelwet valt.
De provincie Fryslân stelt wel drie voorwaarden aan de aanleg van grootschalige zonnevelden. Zo zijn nodig: draagvlak onder de inwoners, goede landschappelijke inpassing en aansluiting aan stedelijk gebied of koppeling aan bestaande infrastructuur. Omdat de beoogde locatie volgens B en W van Ooststellingwerf grenst aan stedelijk gebied, zou aan de belangrijkste eis van de provincie zijn voldaan, valt te lezen in het collegebesluit.
In Ooststellingwerf heeft de gemeenteraad op 20 april nog groen licht gegeven voor de aanleg van drie zonneparken op gemeentelijke gronden. Op deze velden in Appelscha, Donkerbroek en Haulerwijk gaat Groenleven voor 22 megawattuur aan zonne-energie opwekken. Dat proces verliep niet zonder slag of stoot. Een vierde beoogde locatie langs de Houtwal en Venekoten in Oosterwolde is uit het plan gehaald, omdat er onrust over was. De direct aanwonenden waren niet over de plannen geïnformeerd. Wethouder Hans Welle (VVD) stapte op vanwege de falende communicatie en een gebrek aan vertrouwen in de gemeenteraad.
Bewoners zijn nog niet geïnformeerd over de nieuwste plannen. Volgens de gemeente en Groenleven gaat het om een principeverzoek. ,,We zitten echt nog in de beginfase. Het plan is neergelegd bij de gemeente en de provincie, er kan verder nog weinig over worden gezegd", zegt een woordvoerster van Groenleven. ,,De eerste stap is gezet." Groenleven en de gemeente wilden of konden in dit stadium verder niet op detailvragen ingaan. Met de investering moet tientallen miljoenen euro’s gemoeid zijn.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties