De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 22 april

Regiowoensdag, 21 juni 2017

Achtkarspelen maakt geld vrij voor De Kûpe
Buitenpost - Achtkarspelen maakt toch geld vrij voor een nieuw, overdekt 25-meterbad in Buitenpost. De gemeente start een nieuwe aanbestedingsprocedure om een uitbater te vinden, die mag rekenen op een gemeentelijke bijdrage van een ton.
Zwembad De Kûpe in Buitenpost is zwaar verouderd en vanwege de hoge kosten wilde de gemeente ervan af. Sluiting dreigde. Een nieuw opgezette stichting onderhandelde in 2014 met de gemeente dat zij 168.000 euro subsidie zou krijgen tot 2019 op voorwaarde dat er een nieuw zwembad zou komen dat dan zonder gemeentelijke steun zou draaien.
Uiteindelijk bleek dit onhaalbaar, volgens een deel van het stichtingsbestuur dat uiteindelijk een plan heeft ingediend waarbij maximaal 147.000 euro subsidie nodig bleek. Een van de bestuursleden (Bothilde Buma) en de voormalige manager (Diethe Paauw) geloofden nog wel in het oorspronkelijk plan en hebben uiteindelijk ook een eigen plan ingediend. Na financiële doorrekening bleek ook dit plan niet zonder subsidie te kunnen. Ook de derde gegadigde, Postma en Roling, vraagt subsidie van de gemeente.
Nu geen van de partijen aan de oorspronkelijke voorwaarden heeft voldaan, is het tijd om een nieuwe aanbestedingsprocedure op te zetten, aldus wethouder Jouke Spoelstra. Het bedrag van een ton is ,,arbitrair", aldus Spoelstra en zou nog door de gemeenteraad verhoogd kunnen worden. ,,Mar wy sette leech yn, en as blykt dat gjinien dêroan foldwaan kin, sille we sjen nei de goedkeapste partner." Na de zomervakantie wordt de aanbesteding in de markt gezet. Spoelstra hoopt aan het einde van het jaar een nieuwe aanbieder te kunnen kiezen.
Lammert Baas van het stichtingsbestuur is positief. ,,De gemeente sjocht no ek yn dat sa’n swimbad net fergees kin foar in gemeente. Dat fyn ik posityf." De stichting is benieuwd naar de precieze eisen in de aanbesteding. Als er uiteindelijk een ander plan wordt gekozen, vindt Baas dat prima. ,,Wy hoege net sanedich in swimbad te eksploitearjen. It giet ús derom dat der yn Achtkarspelen in oerdekt 25-meterbad bliuwt."
Personeel
Het personeel van De Kûpe is nog niet tevreden met de toezegging van een nieuwe aanbesteding in september. Het personeel wil nog vóór de zomer weten wie het zwembad mag overnemen. ,,Wy wolle no antwurd om foar te kommen dat de minsken aanst net mear by ús komme foar swimles", aldus Gea Zijlstra, woordvoerder namens het personeel.
Zij en haar collega’s dringen er bij de politiek op aan te kiezen voor het plan van Buma en Paauw. Het personeel is getroebleerd met het stichtingsbestuur en heeft het bestuur opnieuw gevraagd op te stappen. Het bestuur weigert dit. Het personeel gaat vandaag ludiek actievoeren.
De verhoudingen tussen personeel en stichtingsbestuur zijn volgens Zijlstra onwerkbaar. Het personeel vreest bovendien ontslagen omdat de gemeente eerder de toegezegde subsidies voor 2017 en 2018 heeft teruggetrokken. Baas geeft ook aan dat het niet uitbetalen van de subsidie mogelijk gevolgen heeft voor de bezetting en de openingstijden.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties