De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 17 maart

Hoofdartikelwoensdag, 21 juni 2017

Laat de angst los bij dorpsmolens
Onverbiddelijk blijft het Friese provinciale bestuur tot nog toe bij haar afwijzing van een hogere windmolen bij Reduzum. De huidige oude molen vervangen mag wel, maar niet door een hoger exemplaar. En dat is het wel het plan: de nieuwe molen die de Stichting Dorpsmolen Reduzum wil plaatsen, zou negen meter hoger zijn dan de huidige windmolen.
Een meerderheid van de inwoners van Reduzum lijkt daar voor te zijn. In een onderzoek van TNS Nipo uit 2014 naar het draagvlak voor windenergie-initiatieven in Fryslân gaf maar liefst 69 procent van de ondervraagden aan voorstander te zijn van het opwaarderen van de dorpsmolen.
Natuurlijk: 69 procent is niet 'iedereen´ of 'het hele dorp´, zoals in en op sommige media soms wordt beweerd. Maar 69 procent is wel een ruime meerderheid. Ook deze krant vond tijdens een rondgang in Reduzum meer voor- dan tegenstanders van de molen (zie: 'De meeste Reduzumers zien vooral voordelen van hun windmolen´, Friesch Dagblad van 19 juni). Daarmee lijkt de molen van Reduzum, die het dorp al veel financieel voordeel heeft opgeleverd, een prachtig voorbeeld van een energieproject dat van onderop gevoerd wordt, met steun uit de mienskip. Juist dat is een vorm die ook de provincie graag propageert. De mienskip in actie, groot draagvlak, duurzame energie. Wat wil men eigenlijk nog meer?
Vasthouden aan een coalitieakkoord, lijkt hier het antwoord te zijn. En vasthouden aan de Verordening Romte, waarin de regels zijn bepaald over de vervanging van windmolens op land. Het bijeenhouden van de coalitie, waarin in elk geval één partij zit (FNP) die stevig lobby heeft gevoerd tegen nieuwe windmolens op het land, weegt zwaarder dan de wens van de meerderheid in Reduzum.
In politiek Nederland is een coalitieakkoord vaak noodzaak. Dat daarin afspraken komen te staan die niet naar ieders zin zijn (zelfs niet naar de zin van een meerderheid in de volksvertegenwoordiging) hoort daarbij. Maar als die afspraken ook nog in blijken te gaan tegen de wens van een duidelijke plaatselijke meerderheid, wordt het rigide. Angst lijkt hier een raadgever te zijn; angst dat na de molen in Reduzum meer dorpen of eigenaren van windmolens vinden dat ook hun molen omhoog kan.
Ondertussen vinden voorstanders van een hogere molen ook de raad en het college van burgemeester en wethouders in Leeuwarden aan hun kant. Die gemeente wil desnoods naar de Raad van State stappen om een hogere molen af te dwingen, zei wethouder Henk Deinum zaterdag in deze krant.
Verschillende raads- en Statenfracties deden daar nog een schepje bovenop door Leeuwarden op te roepen bestuurlijk ongehoorzaam te zijn en een vergunning af te geven voor een hogere molen. 'Wil de provincie de mienskip écht betrekken en de kloof tussen overheid en burgers verkleinen, dan moet je breed gedragen en goed uitgewerkte ideeën de ruimte bieden´, aldus de ondertekenaars.
Daar zit wat in. Blijft de provinciale politiek de wens van de meerderheid in Reduzum negeren, dan voedt zij het gevoelen dat politici hun eigen gang blijven gaan, wat de burgers ook willen. Dat kan weer leiden tot onverschilligheid of zelfs woede. En van die gevoelens wordt niemand beter.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties