De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 23 maart

Regiodonderdag, 15 juni 2017

Gemeente beslist over biovergister Burgum
Burgum - Niet de provincie, maar de gemeente Tytsjerksteradiel gaat beslissen of er een biovergister bij Burgum mag worden gebouwd door energiebedrijf Engie.
Dat maakte wethouder Geerling Schippers gisteravond bekend op de inspraakavond die werd gehouden over de mogelijke komst van een zogeheten co-vergister bij de energiecentrale. In zo´n vergister wordt zowel mest als groenafval vergist.
De gemeente was er vanuit gegaan dat de provincie zou beslissen of Engie een vergunning zou krijgen. Tytsjerksteradiel zou dan alleen advies kunnen geven. Schippers kreeg gisteren echter van de provincie te horen dat de biovergister niet in het bestemmingsplan past. Daardoor hangt de vergunning niet meer alleen af van milieufactoren (waar de provincie over gaat), maar valt die onder ruimtelijke ordening (waar de gemeente het laatste woord over heeft).
Gisteren bezocht een afvaardiging van raadsleden, vertegenwoordigers van dorpsbelangen, leden van het actiecomité Burgumer Mar Co-vergister Vrij en vertegenwoordigers van Engie een grote biovergister in Bemmel. Dit bedrijf heeft plannen om bij de energiecentrale in Burgum naast een zonnepark met 20.000 zonnepanelen ook een biovergister te bouwen. Die kan 100.000 ton aan mest en groenafval vergisten. Dat levert acht miljoen kubieke meter gas per jaar op, genoeg om 8000 huizen mee te verwarmen. Ter vergelijking: de energiecentrale in Burgum, die nu bij dreigend energietekort wordt opgestart, verbruikt die hoeveelheid in vier dagen.
Sinds een paar maanden draait in het Gelderse Bemmel een vergister die vergelijkbaar is met het exemplaar dat Engie in Burgum wil bouwen. De reis was een initiatief van de gemeenteraad. ,,De mogelijke komst van de biovergister leverde veel protesten op bij de inwoners van Burgum", vertelt Jan Sijtsma van de gemeente Tytsjerksteradiel. ,,Door met alle belanghebbenden gezamenlijk de vergister te bezoeken, kunnen mensen een goed beeld krijgen van wat zo´n co-vergister precies inhoudt."
De afvaardiging uit Tytsjerksteradiel had vragen te over. De meeste zorgen bestonden er over de aanvoer van biomassa en de mogelijke stankoverlast. Kan Engie garanderen dat de aanvoer van mest en groenafval uit een straal van dertig kilometer komt? En hoeveel vrachtwagens rijden er dagelijks extra over de Zomerweg om de vergister te bevoorraden? Er gaan getallen rond van 72 per dag, maar dat klopt niet, vertelt projectleider Wouter Beertens van Engie. ,,Bij de bouw en het voor de eerste keer vullen van de vergister zal er inderdaad veel verkeer zijn. Maar als de vergister eenmaal draait hebben we het over vijftien tot achttien vrachtwagens per dag."
Meer hierover in de papieren krant van 15 juni 2017

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties